Bokförsäljningen statistik Q3-2021: Prenumerationstjänster ökar marknadsandelen igen

Digitala böcker fortsätter vinna marknadsandelar, under tredje kvartalet 2021 minskade till och med försäljningen av tryckta böcker något. Foto: iStock. Grafik: Boktugg.

Bokförsäljningen ökade under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Fysisk bokhandel tog tillbaka en del försäljning från nätbokhandeln men starkast går prenumerationstjänsterna och tryckta böcker minskade faktiskt.

Idag släppte Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen en rapport över bokförsäljningsstatistiken under det tredje kvartalet. Frågan var hur de olika försäljningskanalerna och formaten skulle utvecklas när restriktionerna släppts allt mer.

Fysisk bokhandel och Dagligvaruhandel återhämtade sig delvis från tidigare nedgångar under pandemin och ökade sin försäljning med 6,2 respektive 13,1 procent. Försäljningen i Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 6,5 procent och försäljningen i Digitala abonnemangstjänster ökade med 12,4 procent”, summerar rapportförfattaren Erik Wikberg inledningsvis.

Prenumerationstjänsternas tillväxt mattas – i alla fall räknat i procent eftersom ökningen nu sker från en högre nivå. En mycket högre nivå.

”Under det tredje kvartalet 2021 ökade försäljningen av digitala böcker med 15,3 procent medan försäljningen av tryckta böcker minskade med 2,9 procent”, skriver man vidare. Vilket är rätt anmärkningsvärt.

Vad innebär detta för julförsäljningen? Kommer en mer normal julhandel att gynna försäljningen av fysiska böcker? När man summerar jan-sept 2021 ökar fortfarande försäljningen av tryckta böcker jämfört med samma period föregående år.

Men som vanligt gäller det att inte stirra sig blind på procent jämfört med föregående år. Allting pekar på att vi kommer att få se ytterligare ett rekordår för bokförsäljningen i Sverige.

”En jämförelse mellan första till tredje kvartalet 2020 och första till tredje kvartalet 2021 visar på en fortsatt uppgång för bokförsäljningen från rekordåret 2020. Försäljningen har totalt under denna period ytterligare ökat med 6,9 procent eller cirka 230 miljoner kronor. Mest ökade Digitala abonnemangstjänster, motsvarande 16,4 procent. Internetbokhandeln/bokklubbar ökade med 6,6 procent följt av Dagligvaruhandeln som ökade med 2,2 procent. Fysisk bokhandel minskade under denna period med 3,1 procent.”

Ur förlagens perspektiv är kanske jämförelsen av de olika kanalernas marknadsandel mest intressant.

Marknadsandelar Q1-Q3 2021 (2020)

  • Internetbokhandel/bokklubbar 49,8 % (50,0 %)
  • Digitala abo.tjänster 27,8 % (25,5 %)
  • Fysisk bokhandel 17,8 % (19,7 %)
  • Dagligvaruhandel 4,6 % (4,8 %)

Med andra ord ökar prenumerationstjänsterna sin marknadsandel med 2,3 procentenheter medan alla de andra minskar sin andel.

För att tydliggöra det ytterligare kan vi se vad det innebär i Mkr per kanal.

  • Internetbokhandel/bokklubbar 1 763 Mkr (1 654)
  • Digitala abo.tjänster 982 Mkr (844)
  • Fysisk bokhandel 631 Mkr (652)
  • Dagligvaruhandel 161 Mkr (158)

Under fjärde kvartalet vet vi att fysisk bokhandel under normala omständigheter lyfter sin försäljning och därmed marknadsandel. Men vi ser också att prenumerationstjänsterna ökar sin försäljning för varje månad. De har en ackumulerad tillväxt utan säsongsvariationer utöver att deras tillväxt varierar olika månader.

Minns ni att bokförsäljningen ökat ca 230 Mkr under jan-sept jämfört med samma tid förra året? Av denna ökning svarade prenumerationstjänsterna för 138 Mkr, nätbokhandel/bokklubb ökade 108,6 Mkr, dagligvaruhandel 3,5 Mkr medan fysisk bokhandel tappade 20,4 Mkr. Det sistnämnda motsvarar årsomsättningen för ett par butiker.

För bokbranschen som helhet är det dock ett styrkebesked när bokförsäljningen ökar i återförsäljarledet.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL