ANNONS

Adlibris lager i Morgongåva. Foto: Pressbild Adlibris.

Ny storförlust i Adlibris 2019 men Bonnier Books gör 250 Mkr i vinst

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Adlibris gjorde en ny storförlust 2019 – hela 219 Mkr. Bonnier Books däremot gör en vinst på 250 Mkr och ökade omsättningen till 5,8 Mdr.

– 2019 har varit ett tufft omställningsår, där vi genomfört genomgripande och nödvändiga förändringar. Det är glädjande att kunna konstatera att åtgärderna har gett effekt och att det underliggande operativa resultatet under andra halvåret förbättrats signifikant. Vårt målinriktade arbete har resulterat i att vi har tagit tillbaka de marknadsandelar inom bok som vi tappade under första halvåret, och vi har ökat vår leveransförmåga, så att våra kunder får sina beställningar snabbt och inom utlovad tid. Vi är positiva inför framtiden, säger Jonas Karlén vd för Adlibrisgruppen, i ett pressmeddelande. 


ANNONS


Bonnierkoncernen rapporterade idag, precis som Storytel och Akademibokhandelns ägare Volati. Vi tittar lite extra på de affärsområden som berör bokbranschen.


ANNONS


Bonnier Books ökade sin omsättning till 5,8 (5,5) miljarder under 2019. Rörelseresultatet EBITA förbättrades rejält till 250 (148) Mkr och man lyckades bibehålla ett starkt kassaflöde, trots tillväxtsatsningar och en vikande marknad för fysisk bokhandel i Norden.

”Förlagen i Tyskland når, utan närvaro av riktiga bästsäljare, sin högsta omsättning och bästa resultat på 10 år. I den brittiska verksamheten redovisas en försäljningsökning och positivt resultat efter omstöpningen som inleddes 2018. Glädjande är också att WSOY i Finland presterar ännu ett fint år och att svenska Bonnierförlagen står stadigt trots svag fysisk bokhandel”, skriver Bonnier.

Det hälftenägda Cappelen Damm gör för andra året i rad ett svagt resultat som tyngs av en låg försäljning inför en stundande läromedelsreform i Norge samt fortsatta förluster i bokhandelskedjan Tanum. Även Akademiska Bokhandeln i Finland visar negativt resultat medan Pocketshop efter ett konsoliderings- och fokuseringsarbete förbättrar sitt resultat.

Under 2019 förvärvades förlaget Bazar av WSOY i Finland men i övrigt sker få strukturella förändringar, framgår av rapporten.

Det stora investeringsfokuset låg främst på prenumerationsstjänsten BookBeat som växte tresiffrigt procentuellt såväl omsättnings- som abonnentmässigt. Antalet abonnenter uppgick vid årets slut till drygt 250 000, vilket Boktugg tidigare skrivit om.

Bonnier Ventures fokuserar på minioritetsinvesteringar i digitala snabbväxande start-ups. Under 2019 gjordes investeringar på 111 Mkr i sex bolag, varav ett faktiskt hör hemma i bokbranschen: Kitab Sawti som är ett ljudboksföretag på arabiska.

Adlibrisgruppens omsättning minskade tre procent till 2,3 miljarder.

Bokförsäljningen backade med en procent, och påverkas främst av lägre försäljning till privatkunder. Företags- och biblioteksförsäljningen ökade 8 procent jämfört med föregående år tack vare vunna upphandlingar.

”Försäljningen av andra artiklar än böcker minskar under året där pris- och sortimentsrevideringar genomförs”, skriver Bonnier.

Adlibris som en gång i tiden var en kassako visade ett ännu sämre resultat än 2018. Rörelseresultatet EBITA landade på -217 Mkr vilket är en försämring med -101 Mkr jämfört med 2018. Det förklaras av kostnader av engångskaraktär, främst hänförliga till sortiment, IT och personal. Det negativa resultatet är främst en effekt av den aggressiva expansionsstrategin som bedrivits de senaste åren, menar Adlibris i ett pressmeddelande.

”Rensat för kostnader av engångskaraktär, förstärks den underliggande bruttomarginalen med cirka en procentenhet, medan EBITA på jämförbar basis förbättras med 26 Mkr jämfört med föregående år”, skriver Bonnier.

Adlibris ska ha avslutat året bättre än det började. Försäljning och leveranser under slutet av året fungerar väl.

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var positiv. Som du märkte slapp du betalvägg. Om du har möjlighet får du jättegärna bli Supporter (1 kr/dag) och stötta Boktugg så kan vi fortsätta skriva om böcker och bokbranschen. Det går även att swisha en tjuga eller mer.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.

SPONSRAT INNEHÅLL