Lindskog Förlag

Lindskog Förlag har som vision att ge ut böcker av yppersta kvalitet beträffande text, bild, grafisk formgivning och fysisk produktion. Tyngdpunkten ligger på böcker för barn och ungdomar. En viktig del i förlagets utgivning är serien Barnens klassiker, berättelser som i alla tider fängslat människor. Målsättningen är att göra dessa berättelser tillgängliga för barn och ungdomar utan att vare sig förenkla eller försköna. Vår övertygelse är att vårt kulturarv äger en oändlig rikedom av berät­telser, sagor och legender som kan skänka våra barn oförglömliga läsupplevelser. Att presentera dessa för barn är en av förlagets viktigaste uppgifter.

Förutom utgivningen av böcker för barn och ungdomar ger förlaget även ut böcker för vuxna.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker