Piratförlaget

Piratförlaget utger främst skönlitteratur, i första hand av svenska författare men också från övriga nordiska länder. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande och bättre ekonomiska villkor.

"Genom att kombinera professionell förlagsverksamhet med nyskapande idéer ska vi vara ett av Sveriges största, oberoende skönlitterära förlag med god avkastning på lång sikt", skriver de på sin hemsida.

Piratförlaget startade 1999 och under år 2000 gav vi ut sina första böcker.

Förlagets hemsida: www.piratforlaget.se 

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker