Piratförlaget

Piratförlaget är ett svenskt bokförlag, grundat 1999. Utgivningen är begränsad till ett tjugotal titlar per år, främst romaner, som i regel säljs i stora upplagor.

Förlaget har en bakgrund i den förlagsverksamhet som Aftonbladetjournalisten Sigge Sigfridsson inledningsvis bedrev. Lyftet för förlagsverksamheten kom med Liza Marklund, som Sigfridsson kände från hennes tid som kvällstidningsjournalist. Den första boken av Marklund, Sprängaren, gavs ut 1998.

Piratförlaget utger främst skönlitteratur, i första hand av svenska författare men också från övriga nordiska länder. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande och bättre ekonomiska villkor.

Piratförlaget ersätter sina författare bättre än andra förlag. Istället för det gängse royaltysystemet använder de sig av hälften var-principen, dvs när kostnader för produktion, marknadsföring och distribution dragits av delar förlaget och författaren lika på alla intäkter.

Ägare till Piratförlaget är Liza Marklund, Jan Guillou, Ann-Marie Skarp och Carl Hamilton, författare och ekonom.

Styrelsen består, förutom av ägarna, av Anders Abenius, Christian Bang Melchior och Marie-Louise Ekman. Carl Hamilton är styrelsens ordförande.