Niklas Schiöler

Niklas Schiöler, född 1964 i Falköping, numera bosatt i Lund, är författare, essäist och poesikännare. Ett dussintal egna verk är han uppe i, har dessutom varit redaktör för många volymer, skrivit otaliga artiklar – mycket om poesi – men även givit ut skönlitterära böcker och flera essä- och betraktelseböcker i högst skilda ämnen som musik, vänsterhänthet, idrott och mat. Han är en av världens främsta kännare av Tomas Tranströmers författarskap och efter Nobelpriset reste han jorden runt under ett drygt år för att tala om poesi, särskilt Tranströmers. Sedan decennier anlitas han ofta som föredragshållare. Tillsammans med Daniel Möller är han redaktör för antologin Svensk poesi (Bonniers 2016).

I sin ungdom blev Schiöler junioreuropamästare i bordtennis fyra gånger.