Annika Sandén

Annika Sandén, född 1969, docent i Historia. Disputerade vid Linköpings universitet 2005 på avhandlingen Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping, 1600-1620. Har sedan dess gett ut ett flertal uppmärksammade kulturhistoriska böcker om det svenska 1600-talet.