Norstedts

Norstedts, som ger ut vuxenböcker, ingår i Norstedts Förlagsgrupp tillsammans med Rabén & Sjögren (sedan 1998), som ger ut barnböcker. Fram till 2009 användes även förlagsnamn från flera förlag som genom sammanslagningar, uppköp etc hör till förlagsgruppens historia, såsom Prisma, Nautiska Förlaget, Norstedts Akademiska, Tivoli, Eriksson & Lindgren, Tiden och Gammafon. Bland förlagsnamn som slutade användas tidigare märks AWE/Gebers och PAN. Norstedts Förlagsgrupp köptes av Storytel i juni 2016 och ägdes dessförinnan av Kooperativa Förbundet (KF).

Norstedts förlag startade genom att Per Adolf Norstedt köpte upp J. P. Lindhs änkas tryckeri 1821. Detta tryckeri hade i sin tur rötter i Kungliga Tryckeriet som grundats redan 1526. Två år senare, 1823 upptog han sina söner Carl och Adolf Norstedt i förlaget, och företaget antog då namnet P. A. Norstedt & Söner som 1833 blev kungligt boktryckeri.
Men när ingen av sönerna fick några arvingar, övergick rörelsen till brorsdottern Emilia Norstedt, gift med grosshandlaren Gustaf Philip Laurin (1808–1859). Efter dennes bortgång fördes verksamheten vidare genom sönerna Gösta Laurin (1836–1879), Carl Laurin (1840–1917) och Albert Laurin (1842–1878). Carl Laurin som var civilingenjör, utvecklade tekniken inom sätteriet och tryckeriet på Norstedt och var dessutom ekonomidirektör i företaget.

Källor: Wikipedia, Norstedts hemsida.