Per I. Gedin

Per I Gedin är filosofie licentiat i konsthistoria och filosofie hedersdoktor. Han har bland annat skrivit de uppmärksammade biografierna Verner von Heidenstam. Ett liv, Jag, Carl Larsson och Isaac Grünewald . Modernist och människa. Hans senaste bok om Gregor Paulsson och funktionalismen belönades med Stora fackbokpriset 2018.

I september utkommer hans nya bok August Brunius. Kritiker om vår första professionella kritiker. Tiden mellan 1902 och 1926, då Brunius var verksam är en oerhört händelserik tid i Sveriges moderna kulturhistoria. Inom måleriet avlöstes de stora nationalromantikerna av expressionisterna: inom arkitekturen växer Det Nya Stockholm fram. Brunius är där och rapporterar och kritiserar.