Anna Blennow

Anna Blennow är docent i latin vid Göteborgs universitet och har forskat om guidebokens historia. Hon är även verksam som kulturskribent.