Erik Löfvendahl

Erik Löfvendahl är född 1954 i Jönköping. Har givit ut åtta romaner och publicerat ett otal noveller i fackpress och antologier. Har medverkat i tidningar och i radio, samt skrivit litteraturkritik i SvD och i tidningen Arbetet.

Övrigt: Arbetar sedan lång tid tillbaka som mentalskötare.