Vägledningar ska hjälpa bokbranschen med klimatmålen

Klimatbov? Transport av böcker från tryckerierna till lager och bokhandlare är den näst största källan till bokbranschens klimatutsläpp, och står för mer än en femtedel av utsläppen. Fler eldrivna transporter kan minska denna klimatpåverkan. Foto: iStock.

Nettonollutsläpp till 2045 är det långsiktiga målet för Bokbranschens Klimatinitiativ. Idag släpptes tre vägledningar till företag i bokbranschen med handfasta tips för att minska klimatpåverkan från sin verksamhet. Returer nämns inte i någon av dem.

– Vi är glada att idag kunna lansera dessa vägledningar som ger den svenska bokbranschen konkreta tips på hur man kan arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Flera aktörer i branschen jobbar redan aktivt med att minska sin klimatpåverkan, men har man inte kommit i gång med det arbetet får man här praktiska och lättillgängliga råd att kunna arbeta med i sin verksamhet, säger Linnéa Hård af Segerstad, ordförande för Bokbranschens Klimatinitiativ, i ett pressmeddelande.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

De tre vägledningarna riktar in sig på tre olika aktörer: förlag, bokhandlare och streamingtjänster.

Under 2022 genomfördes en första kartläggning av bokbranschens klimatutsläpp. Den kartläggningen visade att majoriteten av utsläpp från förlag och bokhandlare orsakas av bokproduktion och transport. För strömningstjänster kommer majoriteten av utsläppen från användningsfasen (lyssning) och verksamhetsrelaterade utsläpp (bränsle-, el- och värmeförbrukning samt tjänste- och pendlingsresor).

Samtidigt ska man komma ihåg att bokbranschen står för en mycket liten del av Sveriges totala territoriella växthusgasutsläpp, ungefär 0,1 % år 2021.

Enligt tidigare undersökningar så har digitala böcker en lägre klimatpåverkan än fysiska böcker. Eboken har i sin tur lägre påverkan än ljudboken eftersom datamängden som överförs är mindre. Allra bäst för klimatet bör därför eböcker som läses på en läsplatta vara.

Men pappersboken kommer inte att försvinna över en natt. Därför gäller det att göra vad man kan för att begränsa utsläppen. Transport av böcker från tryckerierna till lager och bokhandlare är den näst största källan till bokbranschens klimatutsläpp, och står för mer än en femtedel av utsläppen. Men här är det stor skillnad om lastbilar körs på förnybara bränslen, helst grön el.

För att optimera transporterna är det viktigt hur man packar och minimerar luften. Liksom att minska plast (eller använda bioplast) och återanvända emballage om möjligt.

Ingenstans i vägledningarna nämns dock returrätten som leder till att böcker transporteras inte bara från lager till bokhandel utan tillbaka till lager. Ordet retur finns inte med i vägledningarna för varken förlag eller bokhandel. Frågan är varför?

– I Bokbranschens klimatinitiativ och i arbetet med att ta fram vägledningarna har vi diskuterat många frågor. I vägledningarna har vi valt att inte ha med affärsrelaterade frågor, utan fokusera på vad man kan göra här och nu, utifrån de förutsättningar förlag och bokhandlare har idag, säger Linnéa Hård af Segerstad till Boktugg och fortsätter: 

– I vägledning till förlag har vi råd om att optimera sina volymer, då vi tycker att det är viktigast att inte överproducera varor som inte når ut till kunder. Vi vill minska klimatpåverkan men vi vill också värna läsandet, så vår utgångspunkt har varit att alla böcker som produceras ska nå ut till läsare. Den största klimatpåverkan ligger i produktion av böcker, så det är där som störst påverkan finns.

I vägledningen till förlag kan vi läsa att bokproduktionen står för över hälften av den svenska bokbranschens klimatavtryck. Valet av papper och vilken energi som används i papperstillverkningen och på tryckeriet spelar mycket stor roll för bokens utsläpp.

För att göra en bok unik finns det numera mängder av sätt att göra det. Men i vägledningen påpekas att alla efterbehandlingar – folie, relief, lack, laminat etc – innebär en ökad klimatpåverkan.

”Om detta är nödvändigt, ta medvetna val om den efterbehandling som väljs. Välj material för efterbehandling med låg klimatpåverkan”, skriver man i vägledningen.

Förutom att välja hållbara papper (där det finns en mindre djungel av olika certifieringar) så finns det ett väldigt enkelt råd: Ju mindre boken väger, desto lägre klimatavtryck. Överväg att gå ner i gramvikt – ett första steg kan vara att minska med så lite som 10 gram.

Det innebär nämligen att det går åt mindre råvara och ger en lägre totalvikt på boken som i sin tur minskar klimatpåverkar vid transporterna. Det gäller sedan hela vägen till det att boken förvandlas till avfall i slutet av sin livscykel.

Men drar vi frågan ett steg tilll blir det givetvis: Är detta en bok som borde tryckas eller skulle kunna läsas digitalt?

Sen ska vi inte heller glömma att den som föredrar en tryckt bok har många andra områden där man kan klimatkompensera. Som att äta mer vegetariskt och cykla eller går till bokhandeln istället för att ta bilen.

Här hittar vägledningarna på Bokbranschens Klimatinitiativs hemsida.

Om Bokbranschens Klimatinitiativ

Bokbranschens klimatinitiativ startade 2021 och finns för att stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Vi samarbetar över hela kedjan – förlag, bokhandel, e-handel och strömningstjänster – för att samverka, dela kunskap och lära av varandra.

Bokbranschens Klimatinitiativ jobbar för att halvera branschens klimatpåverkan till år 2030 och ämnar uppnå nettonollutsläpp till år 2045.

Bakom initiativet står Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen, Adlibris, Bokusgruppen, Bonnierförlagen, BookBeat, Natur & Kultur, Norstedts Förlagsgrupp, Nextory, Storytel och Studentlitteratur.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Relaterade nyheter

Carina Österholm släpper uppföljare till Identiteten

I den spännande romanen Gropen, en fristående uppföljare till Identiteten, återvänder vi till poliskommissarie Lars Jeppson och hans kollegor vid Göteborgspolisen. De konfronteras med en mörk härva av människohandel och mord,

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.