Konkurrensverket avslutar utredning mot Storytel

Är fajten över? Storytel och Nextory har återupptagit förhandlingarna. Bild: iStock

Konkurrensverket har avslutat utredningen rörande Storytel Books villkor för tillhandahållande av sin digitala bokkatalog till Nextory, efter misstankar om missbruk av marknadsdominans. Dock utan att ta ställning i sakfrågan.

Den 1 november 2022 drog Storytel Books tillbaka samtliga titlar från Nextory sedan parterna inte kunnat komma överens om ett nytt avtal. Det handlade om runt 10 000 titlar från främst Norstedts förlagsgrupp och Lind & Co som försvann från Nextory.

Nextory anmälde Storytel till Konkurrensverket med hänvisning till företagets villkor, inklusive ett krav på hög garantisumma för att få tillgång till Storytels digitala bibliotek. Denna anklagelse ledde till en granskning av om Storytels agerande kunde anses strida mot konkurrensregler genom att potentiellt utestänga andra abonnemangstjänster och förlag från marknaden.

Det är framför allt garantisumman, en förskottsbetalning, som Konkurrensverket har tittat på. Myndigheten menar att den inte automatiskt är problematisk för konkurrensen, men kan leda till konkurrensproblem om summan är för hög jämfört med andra partens intäkter eller hur mycket den har betalat tidigare. Andra villkor som kostnad per använd titel och längd på avtalet spelar också in. En för hög garantisumma kan göra det svårare för konkurrenter att överleva på marknaden och kan minska deras vilja att marknadsföra olika förlags böcker. Konkurrensverket menar att detta är särskilt riskabelt när företaget som kräver garantisumman också säljer egna produkter och inte tar tillräcklig hänsyn till hur kraven påverkar marknaden i stort. Det var främst garantisumman som gav Konkurrensverket farhågor om att Storytel inte i tillräcklig utsträckning beaktat hur marknaden påverkats.

Nu avslutar Konkurrensverket utredningen, men tar inte ställning till frågan om Storytel brutit mot reglerna. I sitt beslut skriver myndigheten att Storytel under hösten har ”korrigerat sitt beteende” på ett sätt som minskat farhågorna för brott mot konkurrensreglerna. Parterna har dessutom återupptagit förhandlingar vilket gör att Konkurrensverket inte effektivt kan utreda och granska leveransvillkoren.

Storytel Books kommunikationschef Olle Lidbom kommenterar för Boktugg myndighetens besked:

– Vi är nöjda med Konkurrensverkets beslut, nu hoppas vi få till ett nytt avtal med Nextory för våra författares skull. Vi har samarbetat med Konkurrensverket hela året med möten och underlag. Beslutet kommer inte som någon överraskning: vi har endast velat ha en hållbar ersättning för våra författare. Konkurrensverkets beslut betyder att vi inte gjort något fel eller haft orimliga krav.

Hur Nextorys kunders eventuella tillgång till Storytel Books titlar kommer att se ut är ännu inte klart.

– Nya förhandlingar med Nextory pågår sedan en tid och nu hoppas vi få till ett nytt hållbart avtal som är bra för våra författare, säger Olle Lidbom.

Nextorys vd Shadi Bitar har också en förhoppning om att det ska vara möjligt för parterna att komma överens.

– Vi har tagit emot Konkurrensverkets beslut och bedömning att Storytel nu korrigerat sitt beteende. Nextorys ambition är fortsatt att få till stånd ett avtal på rimliga villkor, säger han.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL