Storytel visar vinst i stark rapport för Q3-2023

Storytels VD Johannes Larcher framför huvudkontoret i Stockholm. Foto: Pressbild och Boktugg. Bilden är ett montage.

Storytels lyckades nå plusresultat för tredje kvartalet 2023 och lyckas åter växa även i Norden. Räntekostnader fortsätter tynga bolaget som ändå tror att de ska kunna finansiera sin fortsatta tillväxt med egna medel.

På tisdagsmorgonen släppte Storytel sin rapport för Q3-2023 och analytikerna verkar eniga om att det var en stark rapport. Fattas bara när bolaget faktiskt visade ett positivt rörelseresultat på 15 (-21) Mkr. Ännu starkare siffror på EBITDA-nivå med +92 (59) Mkr och ett positivt kassflöde på 56 (20) Mkr.

Bakom dessa siffror döljer sig givetvis en mängd detaljer som att Storytel återigen växer i Norden med 47 000 nya abonnenter juli-september efter att man faktiskt tappat under de två första kvartalen. Här har dock prishöjningarna gjort att försäljningen i Mkr ökat med 78 Mkr jämfört med Q3-2022.

– Framtida tillväxt måste komma från abonnenttillväxt snarare än ökad ARPU, sa Storytels VD Johannes Larcher i ett samtal med investerare efter rapportsläppet.

ARPU (snittintäkt per användare och månad) har det senaste året ökat från 145 till 163 kr i Norden och från 89 till 93 kr i övriga världen. Larcher tror dock inte att man kan höja priserna särskilt mycket utan pratade snarare om att man behöver bredda målgruppen för att nå mindre inbitna ljudbokslyssnare som studenter och yngre med bra erbjudanden.

– Under Q3-2023 hade vi en all-time low på churn vilket visar hur trogna kunder vi har, sa Larcher som även vidhöll att han tror att det finns mer att hämta på den nordiska marknaden.

Optimerar för lönsamhet

Samtidigt som han betonade att Storytel optimerar för lönsamhet och inte nödvändigtvis antal abonnenter. I det sammanhanget gav han en känga till konkurrenter med långa gratisperioder. En sten i glashus med tanke på att Storytel samtidigt som rapporten släpptes på sin hemsida erbjuder ”Ljudböcker för 9 kr i 45 dagar”. Skillnaden mellan 0 och 9 kr ligger snarare i att churnen borde bli mindre eftersom kunden faktiskt har använt sitt kort för att handla och inte bara för att registrera sig.

Nåväl, kostnadskontroll är ett fortsatt nyckelord för Storytel vilket är helt logiskt eftersom börskursen är körd i botten och nyemissioner skulle innebära kraftig utspädning för befintliga ägare som redan tappat enorma summor på nedgången.

Även om man nu lyckats nå lönsamhet så tyngs Storytel fortfarande av den stora affären med köpet av audiobooks.com i form av skulderna. Ett banklån på 200 Mkr amorterades med 50 Mkr den sista september och är därmed bokfört till 150 Mkr i Q3-rapporten. Det ska vara avbetalt till nästa sommar.

Återstår gör då en revolverande kredit (typ jättecheckräkning) på 850 Mkr varav Storytel nyttjar 700 Mkr. Vilket innebär att de 540 Mkr i kontanter och motsvarande är lånade pengar. Räntekostnaderna under Q3 var -14 (6,3) Mkr och för jan-sep -44,3 (23,9) Mkr.

Räntekostnaderna kommer alltså att ha fördubblats under 2023 i jämförelse med 2022 då helåret landade på 28,8 Mkr. En efffekt av räntehöjningarna som straffar alla belånade bolag, inte bara Storytel.

Sannolikt vill dock Storytel ha en kassa tillgänglig för eventuella uppköp då aktien inte är lika attraktiv att använda som betalningsmedel i dagsläget. Dessutom att kunna trycka på i marknadsföringen när man hittar kampanjer och marknader där denna ger tydlig effekt.

Storytel skriver i rapporten att man höjer guidningen för helåret 2023 till en EBITDA marginal som väl överstiger 6,4% och till ett operativt kassaflöde (justerad EBITDA minus operationella investeringar) på minst 80 MSEK. Guidningen för organisk tillväxt av streamingintäkter 2023 kvarstår på 11%, likt föregående år.

Vad händer då i USA? Den frågan fick vi inget bra svar på mer än att man fokuserar på lönsamhet och att Audiobooks.com bidrar med ett positivt kassaflöde. På frågan om vad Spotifys satsning på ljudböcker innebär så pekade Larcher på att penetrationen för ljudboken i USA är mycket mindre än i Sverige och att Spotifys inträde kan bli ”a tide that lifts all boats”.

Han menade att ingenting i Spotifys erbjudande hade överraskat Storytels ledning och att det erbjudande som vi ser idag inte kommer att se likadant ut om ett år eftersom det inte är hållbart att erbjuda 15 timmar högkvalitativ ljudbok i ett abonnemang för 10 dollar. Dessutom framhöll han att USA är en marknad som är 40 gånger större än den svenska.

Samtidigt är det så att om Storytel verkligen ska bli den där globala marknadsledaren som varit visionen så behöver man knäcka nöten med den nordamerikanska marknaden. Därför lät det lite märkligt när Larcher sen gav sig in i ett resonemang om att de fokuserar på de icke-engelskspråkiga marknaderna och att majoriteten av lyssningen sker på det lokala språket och lokala författare. Samtidigt som Storytel Originals-satsningen bygger på lansering av titlar på flera språk.

Analysen blir därför att om Storytel vill lyckas med Storytel Original så bör de satsa på att skriva dessa på engelska och använda dessa som en bas vid en lansering i UK, Australien, USA och Kanada. Därefter översätta dem till alla olika lokala språk på viktiga marknader. Kanske är det just vad som sker med omorganisationen av content-avdelningen. För några veckor sedan släpptes för övrigt en titel skriven direkt på engelska:

Blood Queen är skapad av Anna Lea, med 15 års erfarenhet av film, TV och ljud från bland annat BBC, och utvecklad tillsammans med Matthew Hall, BAFTA-belönad manusförfattare och bästsäljande författare. Ljudboken ges ut på Storytel på åtta språk, och den svenska versionen läses av Ellen Jelinek. (ur pressmeddelandet)

För aktieägarna var det dock en efterlängtad rapport och aktien rusade inledningsvis på börsen. I skrivande stund är den upp 22 % jämfört med stängningskursen igår. Det innebär dock fortfarande att börsvärdet på hela Storytel är under 2,3 miljarder kronor. Kanske är det så att bolaget måste visa ännu starkare siffror i form av både vinst och tillväxt för att nå tidigare nivåer?

I rapporten framgår samma trend som i gårdagens rapport över bokförsäljningen i Sverige – tryckta böcker minskar och digitalt ökar. För Storytels del innebär det att segmentet Books tappade försäljning till 140 (147) Mkr jämfört med samma kvartal 2022. Räknat på perioden jan-sep har förlagen tappat från 454 till 399 Mkr.

Det är dock inte 100 % rättvisande eftersom internförsäljning, alltså de digitala böcker som de Storytelägda förlagen säljer till Storytels streamingtjänst, räknas bort. Minskningen utgörs alltså av minskad försäljning av tryckta böcker, Bookbeat, Bokus Play och kanske framför allt Nextory?

Summering: Johannes Larcher inledde och avslutade med att önska ”Happy Halloween” till alla analytiker. Men det blev ingen rysare utan tvärtom en stark rapport av Storytel som visar att det går att tjäna pengar på ljudböcker. Men vi väntar fortfarande på genombrottet på någon större marknad än de nordiska. Det är först då vi kan börja räkna antalet abonnenter i tiotals miljoner.

Siffror ur rapporten:

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Tredje kvartalet 2023 jämfört med tredje kvartalet 2022

 • Streamingintäkterna ökade med 13% till 842 (742) MSEK, 15% exklusive Ryssland
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 11% till 896 (806) MSEK, 12% exklusive Ryssland
 • Bruttovinsten ökade med 13% till 352 (312) MSEK, motsvarande en marginal på 39,3% (38,7%)
 • EBITDA ökade med 55% till 92 (59) MSEK, motsvarande en marginal 10,3% (7,3%)
 • Rörelseresultat på 15 (-21) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,04) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 79 (60) MSEK
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 56 (20) MSEK

Januari – september 2023 jämfört med januari – september 2022

 • Streamingintäkterna ökade med 11% till 2 383 (2 145) MSEK, 13% exklusive Ryssland
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9% till 2 543 (2 334) MSEK, 11% exklusive Ryssland
 • Bruttovinsten ökade med 12% till 1 001 (891) MSEK, motsvarande en marginal på 39,3% (38,2%)
 • EBITDA ökade till 161,8 (-94,9) MSEK, motsvarande en marginal på 6,4% (-4,1%)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,29 (-4,27) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 121 (-130) MSEK
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 43 (-151) MSEK

Utveckling abonnenter (miljoner)

 • Q3-2022 – Norden 1,129, Övriga världen 0,935, totalt 2,064
 • Q4-2022 – Norden 1,132 , Övriga världen 0,904, totalt 2,036
 • Q1-2023 – Norden 1,125, Övriga världen 0,916, totalt 2,041
 • Q2-2023 – Norden 1,122, Övriga världen 0,933, totalt 2,055
 • Q3-2023 – Norden 1,169, Övriga världen 0,975, totalt 2,144

 

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL