Fråga Boktugg: Vad är förskott, garantiroyalty och garantihonorar?

Fråga: Jag läser ofta om att författare fått ett förskott när de skriver utgivningsavtal. Men vad innebär det? Ibland nämns även garantiroyalty eller garantihonorar. Är det samma sak?

Svar: Författare får vanligtvis betalt i form av royalty på sålda böcker. Undantag finns, framför allt gällande fackböcker och läromedel där förlaget anlitar en eller flera skribenter. Men när det gäller skönlitteratur och faktiskt majoriteten av alla utgivningar så är det royalty i form av en procent på fpris eller nettointäkt som gäller.

Traditionellt har det vanligaste varit en procentsats på bokens fpris, runt 25 %. Men det finns alltid finstilta undantag för andra format som pocketbok, ebok och ljudbok där det royaltysatsen ligger på andra nivåer. Även böcker som säljs till bokklubbar eller bokrean ger lägre procentsats.

För att inte författaren ska behöva vänta tills den första utbetalningen av royaltyn sker, ofta ett år efter utgivningen, så betalar de flesta traditionella förlag ut ett förskott i form av en garanterad royalty som även kallas garantihonorar. Det innebär att oavsett hur dåligt boken säljer så får författaren behålla dessa pengar.

Däremot räknas förskottet av mot framtida royalty vilket i sin tur innebär att det kan dröja innan det kommer mer pengar.

Det vanligaste sättet att beräkna garantiroyalty på är att använda den tryckta upplagan och fpriset. Förskottet sätts då ofta till royaltyn författaren skulle ha fått när halva upplagan är såld.

Exempel: En författare har fått 25 % i royalty på den inbundna utgåvan som säljs till fpriset 160 kr. Första upplagan sätts till 1500 exemplar. Förskottet blir då 1500 x 0,5 x 160 x 0,25 = 30 000 kr. Från detta belopp ska sedan dras både sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) och skatt vilket innebär att författaren kanske får ut runt 16 000 kr efter skatt.

Detta sätt att beräkna innebär en utmaning idag när de flesta förlag trycker betydligt mindre upplagor och hellre trycker till fler gånger. Därför förekommer högre förskott än det som räknats fram enligt standardmetoden.

Omvänt förekommer det också att förlag betalar ut betydligt lägre förskott, i vissa fall bara några symboliska tusenlappar, eftersom det är så osäkert hur mycket en bok kommer att sälja.

För vissa typer av författarskap är det dessutom så att en stor del av intäkterna är digitala vilket gör halva-upplagan-fpriset-metoden föråldrat och missvisande.

Det finns även många förlag som använder sig av vinstdelning, just för att det blir många olika format att hålla reda på. Där fastställs i utgivningsavtalet vilka kostnader som ska räknas bort före vinstdelningen. Det kan handla om både produktionskostnader och vissa marknadsföringsposter. I gengäld får då författaren en högre procent (ofta 50 %) av vinsten.

Om du som författare förväntas investera i utgivningen (utgivningspaket, tryckkostnad och/eller köpa ut ett större antal böcker till fpris) så ska din royalty också vara betydligt högre än om förlaget tar hela investeringen.

Det generella rådet är att alltid läsa utgivningsavtalet noga innan du som författare skriver på. Författarförbundet erbjuder sina medlemmar och debutanter hjälp med granskning av avtal.

För en djupare analys av royalties läs Analysbrevet om Royaltyrevolutionen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Relaterade nyheter

Johanna Melén med ny bok om länderna i Putins skugga

Imperiehunger är en bok om de självständiga länder som genom historien dominerats av Ryssland och som fortfarande drygt tre decennier sedan Sovjetunionens fall kämpar för att ses som något annat än före detta sovjetrepubliker.