Publizon förvärvar Axiell Media – siktar globalt

Eva Houltzén, vd Axiell Media. Bild: Pressbild

Danska Publizon köper Axiell Media av Axiell Group och blir en ledande distributör av digitala böcker i hela Norden. Med en stark nordisk bas är ambitionen att växa globalt.

Axiell Media är en svensk distributör av digital litteratur i Sverige och Finland, med en plattform för bibliotek, förlag, återförsäljare och skolor. Publizon är den danska bokbranschens motsvarighet som även har merparten av norska förlag anslutna.

Publizon tar över hela ägandet av Axiell Media och genom försäljningen ska Axiell Group fokusera på kärnområdena inom mjukvara och tjänster för kulturinstitutioner. När förvärvet träder i kraft 1 april byter Axiell Media namn till Publizon AB och Eva Houltzén är fortsatt vd för det svenska och finska bolaget.

Publizon ska genom förvärvet underlätta distributionen mellan förlag och återförsäljare i Norden, men på sikt även ge förlagen distributionsmöjligheter globalt.

Hur påverkas marknaden av att en stor aktör dominerar hela Norden?
– De här marknaderna finns redan i dag och vi har de här funktionerna i dag. Publizon är stora i Danmark och har merparten av förlagen i Norge anslutna, Axiell Media är stora i Sverige och Finland. Vi är distributörer och det förutsätter att vi har bra täckning, det ligger i sakens natur. Våra kunder vill ha tillgång till hela nätverket och det finns ett behov av att utvidga och ha ett stort ekosystem, säger Eva Houltzén.

Men Eva Houltzén påpekar att även om marknaden blir större kommer de olika lokala bolagen att finnas kvar som tidigare. Och några nackdelar med att bli en större spelare ser hon inte.

– Nej, det är bra för alla inblandade. Förutom att vi kan ge en bättre service får biblioteken större kataloger, förlagen en större mängd återförsäljare och för oss ger det en tillräcklig volym för att göra investeringar. Det är en väldigt stor fördel på den globala marknaden.

Tidigare i år kom nyheten att Axiell Media genom ett samarbete med det tyska företaget Libreka går in på den tyska marknaden. Det är ett steg som ligger helt i linje med Publizons ambitioner att växa internationellt.

– Det passar in bra strategiskt och går som handen i handsken med Publizons tankar. Det är också roligt att kunna göra det med den nya ägaren i ryggen, med våra gemensamma krafter och resurser.

Syftet med förvärvet är att skapa en stark nordisk distributör och att dra nytta av bolagens kompetens. Nu börjar en orienteringsfas där bolagen ska jobba ihop sig. Några planer på nedskärningar i jakt på synergieffekter finns inte i nuläget, säger Eva Houltzén och konstaterar att Axiell Media och Publizon är jämbördiga parter avseende marknad och antal medarbetare. Däremot finns synergier i teknik och volym, där företagen kan bli mer effektiva tillsammans, menar hon.

– Vi känner så klart till Publizon sedan tidigare och Publizon A/S vd Lasse Nyrup och jag har känt varandra länge. Jag ser fram emot att få jobba med personer som jag respekterar mycket och som har stor kompetens.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL