Hegas efter mötet med skolministern: Politisk vilja saknas

Hilma Olsson och Hegas förlag kommer att fortsätta arbeta för bemannade skolbibliotek. Bild: Kinn Danielsson

Bemannade skolbibliotek är inte en prioriterad fråga för skolminister Lotta Edholm (L). Det står klart sedan Hegas förlag mötte henne för att diskutera frågan. Förlaget kommer att fortsätta driva frågan.

Vid ett möte med skolminister Lotta Edholm (L) lämnade Hegas förlag över ett brev med uppmaningen till ministern att ta tag i frågan om lagstadgade bemannade skolbibliotek och en rulle med drygt 1 600 underskrifter.

Liberalerna har ställt sig bakom Gustav Fridolins biblioteksutredning som bland annat föreslår en lagstiftning om bemannade skolbibliotek och förlaget trodde därför att skolministern skulle se positivt på att opinionen är så samlad i frågan.

Så blev det inte. Ministern hänvisade till att utredningen bereds i Regeringskansliet och när förlaget frågade vad hon tänkte göra för att påskynda den processen, uteblev svar.

– Vi frågade om det här är en prioriterad fråga och det kunde skolministern inte svara på. Det verkar inte finnas någon politisk vilja att bemanna Sveriges skolbibliotek just nu, trots att läsförståelsen rasar i svensk skola, säger Hilma Olsson, förläggare på Hegas förlag.

Frågan fortsätter att engagera Hegas förlag och arbetet för bemannade skolbibliotek i alla skolor fortsätter. Enligt en undersökning från fackförbundet DIK saknar 57 procent av svenska grundskoleelever tillgång till bemannade skolbibliotek.

– Vi kommer att föreslå ett riksdagsseminarium om litteraturens roll i skolan för Fredrik Malm, ordförande i utbildningsutskottet. Det är uppenbart att politikerna inte förstår hur viktiga skolbibliotekarierna är och vilken skillnad de gör för barns läsning. Men vi är inte ensamma om att driva frågan. Vi har fått mycket stöd från bland annat Svensk biblioteksförening, Sveriges lärare och DIK. Och så klart från alla lärare och skolbibliotekarier som också brinner för den här frågan. Vi kommer fortsätta stå upp för våra läsare och kämpa för att varenda unge ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek, säger Hilma Olsson.

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.