Nya ersättningsnivån från Storytel till förlagen: 1,83 kr per timme för Q2

Så mycket tjänar författare och förlag när böcker streamas/lyssnas på Storytel. För andra kvartalet 2019 landade ersättningen för de allra flesta på 1,83 kr per timme. Foto: Pixabay.

Förlagen har fått sina royaltyunderlag från Storytel för andra kvartalet 2019. Det blev en liten ökning jämfört med Q1. För de förlag som har 50-50 intäktsdelning blir ersättningen 1,83 kr per timme lyssnad ljudbok. En ökning med 6,4 %.

– Det är ju en liten ökning jämfört med förra kvartalet i alla fall. Men det är fortfarande för lågt, menar en förläggare på ett mindre förlag.

Beloppet 3,66 kr delas för de allra flesta förlag med hälften och med 1,83 kr/h ger en bok på 15 timmar 27,45 kr i ersättning. För en novell på 30 minuter blir det endast 91,5 öre. Ökningen jämfört med första kvartalet blev 6,4 procent.

Perioden januari-mars 2019 var den första då Storytel redovisade en timbaserad ersättning för de förlag som skrivit på det nya avtalet. Ersättningsnivån på 1,72 kr/h för Q1 som Boktugg avslöjade då tyckte många förlag var väldigt låg. För många innebar det en sämre ersättning än det tidigare avtalet.

Som jämförelse: under 2018 landade ersättningen på mellan 17 och 20 kr per normallång bok då Storytel betalade ut ersättning per lyssnad bok.

Med den nya timbaserade ersättningsmodellen gynnas längre böcker. Brytpunkten gick vid runt 10-11 timmar. Författare (och förlag) som skriver böcker på uppåt 17-18 timmar eller mer kunde glädjas åt en höjning samtidigt som novellförfattare såg hela lönsamheten raderas över en natt. För dem hjälper inte heller den nya ökningen på 11 öre per timme.

– Men riktigt spännande blir det att se avräkningarna för tredje kvartalet med tanke på momssänkningen. Ersättningen måste ligga över 2 kr per timme och då är det ju nästan som intäkten på en pocket för en berättelse på 15 timmar, säger en författare.

Storytel håller som bekant fast vid månadspriset 169 kr per månad trots att momsen sänktes från 25 till 6 procent vid halvårsskiftet. Om hela momseffekten slår igenom skulle potten per timme landa på 4,31 kr/h baserat på 3,66 kr/h (Q2). För merparten av förlagen gäller att de får behålla 50 procent, men det finns undantag med förlag som har mindre eller större andel. Enligt uppgift upp till 60 procent och ner till 40 procent andel för förlaget.

Momseffekten skulle alltså kunna höja ersättningen till 2,15 kr/h från Storytel. Det vet vi först i oktober. Tidigare år har ersättningen alltså också förändrats från kvartal till kvartal, en form av säsongsvariationer beroende på hur mycket och vad som lyssnas i tjänsten.

Många förlag håller andan och undrar vilken nivå ljudboksersättningarna (eller för den delen eböcker som i streamingtjänsterna Bookbeat och Storytel räknas om till timmar och ersätts på samma sätt) kommer att landa på i ett längre perspektiv. Några drar en lättad suck över att Q2 inte blev sämre än Q1 i alla fall, andra menar att man måste upp över 2,50 kr och helst upp mot 3 kr/h för att det ska finnas ekonomi i att producera ljudböcker som inte råkar vara topp tio mest lyssnade deckare.

Om det finns någon effekt på Q2-siffrorna av att Bonnierförlagens nyheter inte längre släpps på Storytel så är den i alla fall inte märkbar på ersättningsnivån utan mer på att icke Bonnierförfattare kan ha fått mer lyssning på sina böcker när Läckberg och Backman ersatts av … ja, vem man nu väljer istället.

Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.