fbpx

Ny rapport: 41 procent av skönlitterär bokförsäljning var digital 2018

Kristina Ahlinder, VD Förläggareföreningen. Foto: Charlie Bennet

Bokförsäljningen blir alltmer digital. För skönlitteratur stod digitala format för 41 procent av försäljningen 2018. Det visar statistik från Svenska Förläggareföreningen och dess medlemsförlag.

Vi har tidigare presenterat den stora rapporten om bokförsäljningen i Sverige 2018, då var det återförsäljarnas siffror som rapporterades. En mindre rapport släpptes idag av Svenska Förläggareföreningen och ger en bild av förlagens försäljning och därmed ekonomi. Rapporten omfattar endast föreningens drygt 70 medlemsförlag men ger ändå en bild av utvecklingen.

Den digitala försäljningen ökade markant under 2018. Den formatförskjutning från tryckt till digitalt format som pågått under flera år fortsätter och härrör i stort sett enbart från ljudböcker. Totalt motsvarar digitala böcker nu cirka 23 procent av den totala försäljningen. Tryckta böcker står således fortsatt för merparten av försäljningen, cirka 77 procent, skriver Förläggareföreningen i ett pressmeddelande.

Men detta gäller alltså försäljningen som helhet. Går man in på skönlitteratur så står digitala böcker för hela 41 procent av försäljningen. Värt att notera är att backlist (som i den definitionen visserligen innefattar alla böcker som inte är utgivna under året) ökade mest.

ANNONS

När man tittar på olika genrer visar det sig att skönlitteratur totalt sett ökade, och särskilt markant i digitala format, skriver Förläggareföreningen i pressmeddelandet.

Det känns som en underdrift. I rapporten framgår att försäljningen av skönlitterära böcker för vuxna i pappersformat föll med hela 18,5 procent mellan 2017 och 2018. Och det är nyutgivna titlar som står för hela raset. Med andra ord – läsningen av skönlitteratur flyttar snabbt till digitala format.

Även försäljningen av digitala barn- och ungdomsböcker ökade kraftigt, men här tappade pappersboksförsäljningen endast 3,8 procent. För nyutgivna fackböcker kan också en ökad försäljning noteras, här dock främst i tryckta format. Faktum är att försäljningen av fackböcker i pappersformat ökade med 12,2 procent (69,8 Mkr).

ANNONS

– Det är förstås glädjande att förlagens försäljning ökar och särskilt att de digitala formaten har en så positiv utveckling. Dock innebär de digitala formaten också stora utmaningar för förlagen eftersom de genererar mindre intäkter än de tryckta formaten, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen, i samma pressmeddelande.

De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen än tryckta format, så trots att det totala antalet sålda nyheter ökade med 15 procent under 2018 ökade inte intäkterna i motsvarande grad, skriver man i rapporten.

Några författares titlar bidrog särskilt starkt till försäljningsökningen, däribland titlar av Lars Kepler, Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund, Thomas Erikson, Niklas Natt och Dag, Anders Hansen samt Agnes Våhlund och Elias Våhlund.

Boktuggs nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna. Vi tar dig med bakom kulisserna i bokbranschen. Kostnadsfritt.
Vi delar aldrig din epostadress med tredjepart. Avsluta när du vill.

Förlagens försäljning till digitala kanaler ökade med 33 procent medan försäljningen till bokhandeln i princip var oförändrad i förhållande till 2017. På tre år har de digitala återförsäljarna gått från 162,4 Mkr (2015) till 430,7 Mkr (2018). Under 2019 kommer de med största sannolikhet att passera internetbokhandeln, som främst säljer fysiska böcker. Internetbokhandelns försäljning ökade med 13 procent till 441,1 Mkr totalt. Frågan är om båda dessa kanaler kommer att passera den fysiska bokhandeln (som sjönk marginellt till 478,4 Mkr).

Det konstateras även att bokrean är fortsatt viktig för bokbranschen. De senaste fyra-fem åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt stabil. 2018 var reans andel 3,7 procent av förlagens totala försäljning, något mindre än 2017.

Den totala försäljningen uppgick till 1 875,5 Mkr (1 786,7) under 2018.

Bokförlagens* bokförsäljning 2018

Total försäljning: + 5 %
Antal nya titlar: + 1,7 %
Antal sålda exemplar
Nya digitala exemplar + 15 %
Nya tryckta exemplar – 1 %
Totalt nya titlar + 2,8 %
Totalt alla titlar + 10,8 %

* endast förlag som är medlemmar i Svenska Förläggareföreningen. Totalt lämnade 66 förlag in underlag. Enligt egen uppgift omfattar Svenska Förläggareföreningens medlemmar ca 70 % av bokförlagsbranschen i ekonomiska termer. 2018 års försäljningssiffror påverkas av ett antal tillkommande förlag. Om man tar hänsyn till detta är den totala ökning av försäljning runt 3%. Rapporten omfattar allmänlitteratur.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Några tior i månaden eller mer? Du väljer priset.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.