fbpx

Bibliotekshögskolan i Borås hade en välbesökt monter på Bokmässan även i år

Maria Ringbo från Bibliotekshögskolan i Borås, på Bokmässan 2017. Foto: Anna von Friesen.

Hur förändras bibliotekarieyrket just nu? Vad händer med generationsskiftet? Det är några av frågorna vi ställde till Maria Ringbo från Bibliotekshögskolan.
På Forskartorget på Bokmässan samlas myndigheter, organisationer och utbildningssäten för att sprida och diskutera aktuell forskning. Bibliotekshögskolan i Borås var en av utställarna på plats. Maria Ringbo är universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan och är en av dem som bemannar montern under Bokmässan.
– Det är viktigt att marknadsföra vår forskning. Vi är här för att ge yrkesverksamma bibliotekarier och lärare vetskapen om vad vi gör på Högskolan i Borås. Det är många som kommer och är intresserade av vad vi gör, men också vilka fortbildningsmöjligheter som vi erbjuder.

Även i år har Bibliotekshögskolans monter varit välbesökt, trots att det totala antalet besökare var mindre på mässan än på många år.

Har ni känt av att det har varit färre besökare?
– Inte i vår monter, men däremot märker vi att flödet inte är lika stort.

I montern träffar de även personer som är intresserade av att bli bibliotekarier och söka in till Bibliotekshögskolan, även om det inte är därför skolan i första hand är på plats på Bokmässan.

ANNONS

– Det är ett ganska jämnt intresse för bibliotekarieyrket, vi har ett överskott av sökande och har inga problem att fylla kurserna, säger Maria.

Att bibliotekarie traditionellt är ett kvinnligt yrke håller enligt Maria i sig.

– Vi försöker naturligtvis locka båda könen. Det är i mångt och mycket ett tekniskt yrke, så därför kan man tycka att det borde vara fler män som utbildar sig. Men än så länge ser könsfördelningen ungefär likadan ut.

Hur förändras yrket just nu?
– För skolbibliotekarierna tar yrket mer och mer plats i klassrummen, man är ute och pratar källkritik med eleverna. För folkbiblioteken så har flyktingvågen gjort att yrket har förändrats. Där diskuterar man var gränsen går för vad biblioteket ska göra – ska man översätta avslag från Migrationsverket eller är det någon annans uppgift? Vi är den enda offentliga institution som är öppen för alla och där det inte finns några krav, och det gör ju naturligtvis att många kommer till oss.

Vad gäller det digitala går trenden mot att användaren kan göra det mesta själv hemifrån. Man kan ta del av utbudet utan att ha kontakt med biblioteket alls, vare sig det gäller att sköta omlån, beställningar eller läsa tidskrifter online via bibliotekets databaser.

Försvinner bibliotekariens roll då?
– Nej, det är fortfarande så att vi har en betydande roll. Det syns bland annat i vad låntagarna väljer att låna. Många vet naturligtvis vad de vill ha, men annars lånas mycket på grund av att biblioteket valt att skylta, göra lista på mest utlånade böcker och så vidare. Bibliotekariens kompetens används i både det fysiska och det virtuella rummet.

Blir det snart ett generationsskifte?
– Ja, det är på gång nu och det är nog delvis därför det är brist på bibliotekarier. Chefer hör av sig till programansvariga och kommer även till oss på utbildningen för att försöka locka studenterna att söka jobb på deras bibliotek.

Utbildas för få bibliotekarier?
– Jag tror egentligen inte det. Jag vågar inte riktigt säga var problemet ligger, men om jag skulle gissa så tror jag att en del av svaret ligger i att alla utexaminerade bibliotekarier inte är benägna att flytta på sig. Många vill bo i storstäder och det är inte där bristen finns. Många av våra studenter har också familj vilket kan göra det krångligt att flytta, det handlar om barns skolgång, andra partens arbetsmöjligheter och så vidare.


❤ Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet.   Om du har möjlighet, stöd Boktugg idag med en prenumeration eller valfritt bidrag.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Stäng meny