fbpx

Amerikanska barns läsvanor i siffror

Foto: Fotolia.com

Kids & Family Reading Report undersöker hur barn i USA läser böcker och hur de själva och deras föräldrar reflekterar kring böcker och läsning. En insikt i rapporten är att många barn tycker det är svårt att hitta böcker de gillar.

Kids & Family Reading Report är en nationell undersökning i USA av föräldrar och barns beteenden och attityder kring böcker och läsning. Vartannat år görs en ny rapport, och den senaste utfördes av Scholastic tillsammans med YouGov under hösten 2016. Deltog gjorde 632 föräldrar med barn 0–5 år, 1 043 föräldrar med barn 6–17 år plus ett barn från samma hushåll. Undersökningen finns på Scholastics hemsida, men här sammanfattar vi delar av resultatet.

Hur mycket läser barnen?

I genomsnitt läser barnen i undersökningen 23 böcker per år. Men de flesta barn (44 %) hamnar i gruppen ganska vana läsare (moderately frequent readers), där antalet böcker per år är drygt 17. Skillnaden i antalet lästa böcker per år är väldigt stor, nästan sex gånger, mellan grupperna vana läsare (frequent readers) och ovana läsare (infrequent readers).

ANNONS

Antalet barn som klassas som vana läsare (de som läser böcker för nöjes skull 5–7 dagar i veckan) har sjunkit något sedan 2010, men den totala siffran över hur mycket barn läser är stabil. Siffrorna sjunker dock rejält med åldern, medan 47 % av 6–8-åringar är vana läsare gäller detsamma bara för 17 % av 15–17-åringarna. Flickor är oftare vana läsare än pojkar.

När det kommer till förebilder är föräldrarna allra viktigast för att uppmuntra nöjesläsning hos sina barn, men många vänder sig till skolbibliotekarier och lärare för att få boktips. Nämnvärt är att var fjärde tonåring uppger att hen även får lästips via sociala medier.

Läslust och vikten av läsning

Läsning är viktigt. Det anser 86 % av barnen 6–17 år, som håller med om att vara en bra läsare är väldigt viktigt för deras framtid. Generellt tycker flickor att läsning är något viktigare än vad pojkar gör, men lika många av båda könen vet att de borde läsa mer. Det gäller för nästan 8 av 10 barn. Antalet barn som tycker det är viktigt med nöjesläsning har ökat sedan 2010, men däremot har siffran sjunkit för samma fråga ställd till föräldrarna (När ditt barn växer upp, hur viktigt är det att ditt barn läser för skojs skull?).

ANNONS

Majoriteten av barnen tycker också att läsning är roligt, även om det syns en kraftig minskning bland barn 12–14 år (från 61 % 2010 till 50 % 2016). Men barnen själva tycker inte det är helt lätt att hitta böcker de gillar, och det gäller framförallt ovana läsare, där 57 % har svårt att hitta bra böcker. Värt att notera är också att pojkar har svårare att hitta böcker än flickor (45 % respektive 36 %). Svårigheter att hitta bra böcker ökar också med åren, då 12–17-åringar har större problem än 6–11-åringar att hitta böcker de gillar.

Harry Potter barnens favorit

Av rapporten framgår att Harry Potter är den stora favoriten hos barn 6–17 år. Fyra av tio barn har läst en Harry Potter-bok, och de flesta (87 %) kommer i kontakt med Harry Potter före 12 års ålder. En stor andel barn i alla åldrar uppger att de ”älskar att läsa Harry Potter-böcker” (82 %). Det framgår också att många föräldrar själva har läst Harry Potter, framförallt föräldrar som är yngre än 35 år.

Andra populära böcker är Dagbok för alla mina fans (som också den är omtyckt i alla ålderskategorier) Percy Jackson, Goosebumps och Dork Diaries (på svenska Nikkis dagbok).

ANNONS
Stora skillnader i antalet böcker i hemmet

En fråga i undersökningen var hur många barnböcker som finns hemma. Här är resultaten tydliga: barn som läser mycket har i genomsnitt 141 barnböcker hemma, medan det i hem där det bor barn som inte läser så ofta i genomsnitt finns 65 böcker. Man kan spekulera kring huruvida förekomsten av många böcker i hemmet lockar till mer läsning, eller om det är barnens läsintresse som ligger bakom antalet böcker. Kanske är det en kombination.

Undersökningen visar också, föga förvånande, att hushåll med stark inkomst tenderar att äga många fler barnböcker än hushåll med lägre inkomst.

Här hittar ni de fullständiga resultaten av Kids & Family Reading Report.

Bilden, foto: Fotolia.com❤ Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Varje bidrag vi får från läsare som dig, litet eller stort, gör att vi kan fortsätta ta med er bakom kulisserna i bokbranschen. Stöd Boktugg från 35 kr/mån eller 250 kr/år. Det tar bara en minut. Tack.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Stäng meny