Språkkraft utvecklar nya vägar för att lära ut svenska språket – kostnadsfritt

Med digital teknik möter Språkkraft behovet att snabbt öka språkkunskaper hos nyanlända. Flera företag och organisationer bidrar för att appen ska kunna vara gratis – bland dem förlaget Natur & Kultur.

Våren 2015 bildade en handfull personer organisationen Språkkraft. På en kärna av bara några stycken har de sedan dess skapat ett nät av företag, organisationer och volontärer som genom donerad teknologi, pengar och tid hjälper till för att kunna utveckla och sprida gratis kunskaper i svenska språket för invandrare.

– Strukturerna i samhället idag är inte tekniskt mogna för att kunna köpa in våra idéer, säger Språkkrafts ordförande Niss Jonas Carlsson. Så vi tänkte att vi måste göra något radikalt och kunna släppa allt gratis.

2012 hittade Niss Jonas på tv-serien Svenska till varje pris som sändes i SVT 2. Åtta invandrare flyttade under programserien in på ett slott och fick lära sig svenska. En viktig komponent i konceptet var utbildningsteknologi för ett effektivare lärande.

– Deltagarna hade surfplattor med appar i undervisningen och det gav ett väldigt bra utfall, berättar han.

Språkkraft behövde teknologi för att nå sitt mål om att effektivt kunna hjälpa många, något de idag får av företag som skänker nyttjanderätten av olika komponenter. Utöver dessa donationer samarbetar de också med olika partners som exempelvis  Sveriges Ensamkommandes Förening och Studiefrämjandet för att kunna nå ut med information till de som behöver apparna,

– Vi har digital marknadsföring men vi tror också det är viktigt med en fysisk kontakt, inte minst för att få feedback på tjänsterna, säger Niss Jonas. Vår upplevelse är att det finns en stor tacksamhet bland användarna. Kunskapen motar frustrationen i all väntan under asylprocessen som annars bara ligger och gror i det tomrummet ovisshet skapar. I dagsläget har ungefär 15 000 personer laddat ned appen.

Hittills står Natur och Kultur som ensamt donerande förlag av nedladdningsbara böcker. Men man hoppas att fler ska vilja donera titlar och i förlängningen kunna skapa en win-win situation där användare å sin sida ska vilja köpa böcker de sedan kan läsa med appens specialfunktioner. Den innehåller ett språkstöd som bland annat gör det möjligt att slå upp ord om läsaren fastnar på vägen – allt för att förenkla och underlätta inlärningen av svenskan.

Den senaste uppdateringen Språkkraft släppt är ett samarbete med Plotagon – företaget där Niss Jonas själv arbetar. Det går ut på att volontärer i appen kan skriva ett manuskript som förvandlas till en 3D-animerad film med en knapptryckning. Bl a har ett 20-tal studenter från Medieinstitutet bidragit genom att skapa filmer som sedan gjorts tillgängliga i Språkkrafts språkapp.

– Vi behövde något som tog användaren från att inte kunna någon svenska till steget där man hanterar texter på 10 -15 ord och funderade på hur vi kunde börja på en lägre nivå, säger han. Min anställning på Plotagon gjorde att jag såg stora möjligheter och vi inledde ett samarbete.

Man arbetar utifrån flera syften där svenskkunskaperna bara är ett steg för att kunna ta till sig mer specifik kunskap.

– Vi vill också att människor med sitt nya språk ska bli anställningsbara, säger Niss Jonas. Därför kan vi nu erbjuda våra första filmer som är specifikt inriktade på yrkessvenska och rekrytering med hjälp av volontärer från rekryteringsföretaget TNG. På sikt vill vi öppna communitys där volontärer kan producera filmer som spänner över många ämnen. Det finns ett behov av att förstå inte bara svenska utan också kulturen, seder och bruk.

Till hösten lanseras två nya koncept. Det ena är fortfarande hemligt men det andra handlar om en vidareutveckling och förenkling av kompisprojekt mellan svenskar och invandrare. För att underlätta det viktiga mötet mellan människor bygger man en chat där man kan koppla ihop personer för språkutveckling även mellan de fysiska mötena.

– Vi har stora visioner, säger Niss Jonas. Men för att lyckas på ännu längre sikt behöver vi stabila sponsorer och samarbeten med företag och organisationer. Idéer är det ingen brist på, det som saknas för framtiden är resurser att genomföra dem.

Språkkrafts hemsida

foto: Pernilla Rydmark

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.

sarah@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.