Massolit köper Storytel som köper Massolit

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Massolit förbereder ett köp av Storytel. Men i praktiken är det Storytel som kommer att stå för 96% av värderingen i det nya bolaget som värderas till 600 miljoner kronor, varav Massolit alltså är värt 24 msek.

Massolit överraskade alla när de köpte Forma i november 2013. Men redan då var det uppenbart att företaget skulle behöva ny finansiering för att lösa köpesumman – inte minst eftersom både Forma och Massolit gick med förlust. Många hade gissat på en nyemission, men genom den nya affären med Storytel får koncernen sannolikt ett positivt kassaflöde.

Helt klar är inte affären, det är villkorat av att minst 70% av ägarana i Storytel accepterar att sälja sina aktier till Massolit Media. Det sammanslagna bolaget ska sedan byta namn till Storytel.


ANNONS


Eftersom Massolit Media är noterat på Aktietorget blir Storytel genom affären börsnoterat, något som tros kunna underlätta att ta in nytt kapital för en expansion utomlands. 2013 omsatte Storytel 67 msek men under 2014 ska man ha passerat 100 msek. Storytel har gått med vinst sedan 2010 trots en enorm tillväxt under de här fem åren (2010 var omsättningen under 10 msek).

Storytel får genom köpet tillgång till en mängd potentiella rättigheter till ljudböcker och eböcker. Frågan är om vi kommer att få se fler titlar som släpps exklusivt på Storytel innan övriga återförsäljare får tillgång till dem? Det är ju en strategi som bland annat Netflix använt i USA för att knyta abonnenter närmare.  I maj 2015 hade Storytel 150 000 betalande abonnenter och är idag den viktigaste försäljningskanalen för ljudböcker i Sverige.

Är detta första steget mot ett köp av Norstedts?

Hela pressmeddelandet:

ANNONS

Massolit Media AB (publ) (”Massolit Media”) förbereder förvärv av Storytel AG (”Storytel”) (”Förvärvet”). Köpeskillingen uppgår till 576 MSEK och Förvärvet föreslås genomföras genom en apportemission i Massolit Media riktad till Storytels aktieägare. Massolit Media kommer genom separat pressmeddelande offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma den 24 juli 2015. Förvärvet av Storytel är villkorat av att två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner Förvärvet och röstar för apportemissionen. Förvärvet är vidare villkorat av att minst 70 % av aktieägarna i Storytel accepterar att sälja sina aktier till Massolit Media (”Erbjudandet”). Per dagen för detta pressmeddelande hade 50,1 % av aktieägarna i Storytel accepterat Erbjudandet och Storytels accepterande aktieägare har genom förvärvsavtalet förbundit sig att verka för att även övriga aktieägare i Storytel accepterar Erbjudandet.

Massolit Media och 50,1 % av aktieägarna i Storytel ingick den 22 juni 2015 avtal om förvärv där Massolit Media genom en apportemission förvärvar Storytel. Förvärvet kommer att läggas fram för aktieägarna i Massolit Media på bolagsstämma den 24 juli 2015. Förvärvet av Storytel är villkorat av att två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner förvärvet och röstar för apportemissionen. Huvudaktieägarna i Massolit Media (totalt motsvarande 49,8 %) har förbundit sig godkänna Förvärvet och rösta för apportemissionen. Förvärvet är vidare villkorat av att minst 70 % av aktieägarna i Storytel accepterar Erbjudandet. Under förutsättning att transaktionen genomförs kommer Massolit Media att byta namn till Storytel.

Aktietorget kommer att genomföra en ny noteringsprocess i syfte att genomlysa Storytel och aktien kommer att placeras på observationslistan till dess att noteringsprocessen är avklarad.

Efter Förvärvet kommer aktieägarna i Massolit Media ha en ägarandel om 4 % i den sammanslagna koncernen vilket gör att Massolit Medias värdering före Förvärvet uppgår till 24 MSEK (1,37kr/aktie). I samband med Förvärvet föreslås en omvänd split i Massolit Medias aktie (10:1) vilket ger en jämförande aktiekurs på 13,7 kr/aktie. Den nya koncernen värderas i samband med samgåendet till 600 MSEK.

”Samgåendet med Storytel ligger i linje med Massolit Medias tillväxtplan där Storytel är ett perfekt giftermål med vårt innehåll och Storytels digitala plattform”, säger Stefan Tegenfalk VD och grundare av Massolit Media. ”Storytel är ett fantastiskt bolag med en affärsidé inte helt olik Netflix och Spotify fast för ljudböcker och med en bevisat hög tillväxt under god lönsamhet. Den nationella, men framför allt den internationella expansionen är särskilt intressant med en mycket stor tillväxtpotential.”  

”Massolitförlagens böcker för såväl vuxna som barn & ungdomar har underhållit sina läsare i mer än 100 år. Med hjälp av Storytels digitala plattform kommer vi tillsammans se till att dessa fantastiska berättelser kan läsas och lyssnas även de kommande 100 åren”, säger Jonas Tellander VD och grundare av Storytel.

Storytels omsättning har nära på dubblerats i Sverige varje år de senaste 5 åren under lönsamhet och med positivt kassaflöde. Över tid kommer dock den svenska marknaden att mogna, så för att bibehålla hög tillväxt framöver har Storytel hittills expanderat till Danmark, Norge och Holland, och utvärderar kontinuerligt ytterligare expansion. Tillväxten från de nya marknaderna har varit god och bidrar i allt högre grad till den övergripande tillväxten.


ANNONS


Den sammanslagna koncernen kommer att bedrivas inom två affärsområden, Subscription och Publishing. I affärsområdet Subscription ingår Storytels intäkter från sin abonnemangstjänst på alla geografiska marknader. I affärsområdet Publishing ingår bokförlagen Massolit och B.Wahlströms, ljudboksförlagen StorySide, Earbooks och Barnbolaget i Sverige samt Rubinstein Audio i Holland.

Bokförlagens försäljning genereras från utgivning av tryckta böcker inom facklitteratur, skönlitteratur och barn & ungdom, samt en liten del e-boksförsäljning. Ljudboksförlagens försäljning är primärt försäljning till Storytel, samt en viss del extern digital försäljning och en mindre försäljning av fysiska CD-ljudböcker.

Om Massolit Media

Massolit Media (publ.), noterat på Aktietorget, äger Massolit Förlagsgrupp som är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning för såväl vuxna som barn. Förlaget ger ut böcker under flera imprints: Massolit (vuxen skön- och facklitteratur), B.Wahlströms (barn och ungdom) och Ponto Pocket (pocketböcker).

Om Storytel

Storytel är Sveriges största abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. Tjänsten erbjuds till slutkonsumenter i Sverige, Danmark, Norge och Holland. Storytel heläger sina verksamheter i Sverige, Danmark och Holland. I Norge bedrivs verksamheten genom ett 50/50 ägt norskt bolag tillsammans med norska Cappelen Damm. Storytel heläger de svenska ljudboksförlagen StorySide, Earbooks och Barnbolaget samt ljudboksförlaget Rubinstein Audio i Holland. Storytel har blivit utsedd till DI Gasell 2013 och 2014 med en 3-årstillväxt på cirka 600%. Storytel finns med på Computer Swedens lista över HIT-bolag med en 7e plats 2013 och en 4e plats 2014. I maj 2015 hade Storytel 150 000 betalande abonnenter.

solve@dahlgren.net

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare läsare som väljer att stödja oss ekonomiskt genom donationer:

(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.