Topp 50: Sveriges största bokförlag

Den svenska förlagskartan ritas ständigt om. Boktugg håller koll på utvecklingen i vår ranking av Sveriges 50 största förlag just nu, baserat på senast redovisade omsättningen. Vissa förlag ingår i större koncerner. Vissa förlag är mer lönsamma än andra.

Ang koncerner:
Berling Media omsatte 411 Mkr, i detta ingår förlagen Gleerups, Verbum och Gothia Kompetens. Dessa tre bolag finns med som enskilda förlag nedan.
Tukan & Nona omsatte tillsammans 137 Mkr men i rankingen återfinns de som två separata förlag.
Ego förlag och Bokförlaget Redaktionen har däremot räknats ihop till ett.
Historiska Media köptes under året av Bonnierförlagen men finns kvar separat i rankingen tills vidare.
Storytel äger utöver Norstedts förlagsgrupp även Storyside samt 70 procent av Lind & Co. Dessa bolag tillsammans omsatte tillsammans över 750 Mkr 2022. I rankingen är de separata förlag.

01. Bonnierförlagen

Sveriges största förlagshus är Bonnierförlagen AB som innehåller en rad klassiska förlagsnamn. Även om bolaget minskade omsättningen jämfört med föregående år är det långt ner till andraplatsen.
Omsättning 2022: 1139,9 (1264,8 ) Mkr
Rörelseresultat 2022: -14,2 (125,4) Mkr

Omsättningen föll kraftigt för Bonnierförlagen under 2022 jämfört med året innan,

02. Natur & Kultur

Stiftelsen Natur & Kultur är nu landets näst största förlagshus efter ett riktigt starkt 2022 då omsättningen ökade med 48 Mkr.
Omsättning: 450 (402) Mkr
Rörelseresultat: 82 (68) Mkr

Natur & Kultur är lite speciellt eftersom förlaget drivs i form av en stiftelse. Det innebär att siffrorna inte är lika publika som i ett aktiebolag,

03. Norstedts förlagsgrupp

Norstedts förlagsgrupp ägs av Storytel och samlar även förlag som Rabén & Sjögren och B Wahlströms förlag. Förlagshuset tappade i omsättning och resultat det senaste året.
Omsättning: 405,5 (434,2) Mkr
Rörelseresultat: 25,9 (49,0) Mkr

Norstedts förlag firade sitt 200-årsjubileum i början av 2023. Det är alltså ett anrikt förlag.

04. Norstedts Juridik

Norstedts Juridik ingår i Karnov Group och ger bland annat ut bästsäljaren Sveriges Rikes Lag. Bolaget levererade en vinst på över 100 Mkr för andra året i rad.
Omsättning: 404,7 (361) Mkr
Rörelseresultat: 109,1 (109,2) Mkr

Vi kan börja med den vanligaste frågan och svaret: Nej,

05. Studentlitteratur

Studentlitteratur fick se både omsättning och resultat falla under 2022, en kombinerad effekt av att digitaliseringen ökar och att försäljningen av begagnad kurslitteratur växer.
Omsättning: 386,4 (423,9) Mkr
Rörelseresultat: 26,0 (58,5) Mkr

”Studentlitteraturs resa börjar i liten skala 1963. Studentkåren vid Lunds universitet har tröttnat på bristen på bra,

06. Liber

Liber är ett av Sveriges största förlag inom läromedel och kurslitteratur men ger även ut affärsböcker inte minst inom ledarskap. Försäljningen sjönk mellan 2022 och 2021 och bidrog till en förlust.
Omsättning: 317,8 (330,2) Mkr
Rörelseresultat: −1,4 (34,9) Mkr

2022 blev ett tufft år för Liber framför allt resulatmässigt.

07. Gleerups Utbildning AB

Gleerups Utbildning har extremt stark lönsamhet och hade en vinstmarginal på 26,5 % under 2022.
Omsättning 2022: 251,8 (248,5) Mkr
Rörelseresultat: 66,9 (67,4) Mkr

I slutet av 2022 förvärvades Clios svenska verksamhet vilket Gleerups räknar med ska skapa nya möjligheter till samspel mellan tryckta och digitala läromedel.

08. Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning fortsätter likt sina konkurrenter utveckla det digitala erbjudandet, inte minst genom plattformen Bingel. Omsättningen är stabil, liksom resultaten som möjliggjort rejäla utdelningar till ägarna.
Omsättning: 234,6 (218,9) Mkr
Rörelseresultat: 41,2 (45,4) Mkr

Sanoma har haft en stabil utveckling de senaste åren. Omsättningen sjönk något 2019 och 2020 men ökade återigen under 2021 (som är det senast offentliggjorda bokslutet).

09. Storyside

Ljudboksförlaget Storyside ingår i Storytelkoncernen och producerar ljudböcker på en rad språk. Nedskrivningar av den ryska katalogen var en anledning till brakförlusten på 40,6 Mkr 2022.
Omsättning: 217,3 (195,2) Mkr
Rörelseresultat: -40,6 (3,4) Mkr

Ekonomiskt blev 2022 ett tufft år för Storyside som bland annat tvingades till kraftiga nedskrivningar av den ryska ljudbokskatalogen i samband med att Storytel avvecklade verksamheten i landet som ett resultat av Rysslans invasionskrig i Ukraina.

10. HarperCollins Nordic

HarperCollins Nordic tappade i omsättning vilket resulterade i en förlust på 5,5 Mkr 2022. Det var den svenska marknaden som stod för tappet.
Omsättning: 132,1 (142,9) Mkr
Rörelseresultat: -5,5 (6,0) Mkr

HarperCollins Nordic AB (som tidigare hette Förlaget Harlequin) startade sin verksamhet i Norden 1979 med utgivning i Sverige,

11. Bokförlaget Lind & Co

Ett rejält omsättningstapp för Lind & Co är egentligen bara ett resultat av att förlaget bytte räkenskapsår. 2022 års försäljning jämförs alltså med 18 månaders försäljning dessförinnan.
Omsättning: 131,5 (184,4) Mkr
Rörelseresultat: 38,8 (48,3) Mkr

Bokförlaget Lind & Co startades 1999 av Kristoffer Lind och har framför allt de senaste tio åren vuxit kraftigt som ett resultat av en lyckad satsning på ljudböcker,

12. NE Sverige AB

Förlaget som föddes ur Nationalencyklopedin har vuxit stadigt de senaste åren. Det senaste bokslutet är dock snart ett år gammalt.
Omsättning: 126,1 (114,4) Mkr
Rörelseresultat: 3,6 (3,3) Mkr

NE når genom kommunala och privata skolabonnemang drygt 70 procent av Sveriges elever, enligt bolagets årsredovisning.

13. Tukan förlag

Tukan förlag växte återigen mellan 2021 och 2022 men resultatet följde inte med utan sjönk istället till följd av ökade tryckkostnader bland annat. Bokslutet är nu över ett år gammalt.
Omsättning: 116,5 (98,1) Mkr
Rörelseresultat: 5,7 (13,2) Mkr

Ett lyft från 98 till 116,5 Mkr är starkt,

14. Fria Ligan

Fria Ligan levererade ett rekordresultat 2022, som ett resultat av två rekord-Kickstarters. Omsättningen passerade 100 Mkr, något förlaget inte räknar med att återupprepa 2023.
Omsättning: 114,8 (46,2) Mkr
Rörelseresultat: 23,5 (4,9) Mkr

Fria Ligan förlag ger ut skönlitteratur, konstböcker och rollspelsböcker i Sverige och internationellt.

15. Verbum

Verbum ökade omsättningen under 2022 men resultatet minskade samtidigt som en följd av ökade kostnader.
Omsättning 2022 (2021): 87,0 (82,4) Mkr
Rörelseresultat: 8,3 (13,1) Mkr

Under 2022 såg Verbum ett ökat behov från kunderna då kyrkans verksamheter öppnade efter år av pandemi. Samtidigt har förlaget drabbats av ökade kostnader för produktion.

16. Modernista Group

Modernista har lite under radarn byggt upp en grupp av växande små och medelstora förlag som Nirstedt/Litteratur och LB förlag. Omsättningen passerade 70 Mkr.
Omsättning 2022: 73,3 (61,2) Mkr
Rörelseresultat: 4,3 (3,5) Mkr

Vid första anblicken ser Modernista Group ut att omsätta 43 Mkr under 2021 som är senast inlämnade bokslut.

Gällande omsättningstalen använder vi nettoomsättningen i bokslutet. Vissa förlag har även övrig omsättning som kan vara väldigt olika saker. Vi har även valt rörelseresultatet på EBIT-nivå (Earnings Before Interest and Tax) som mäter företagets rörelseresultat före räntor och skatt. Värt att notera är att förlagen har olika datum för årsbokslut och därför kan exempelvis årtalet 2022 innebära per 31 mars, 30 april, 30 juni, 31 augusti eller 31 december etc. Aktiebolag måste lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Digitalt inlämnade bokslut registreras inom några veckor medan pappersbokslut kan dröja 10-12 veckor, särskilt vid kompleteringar. Och sen kan det dröja innan Boktugg uppdaterar siffrorna på den här sidan.