LL-förlaget

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna och unga vuxna. Vi är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och kompletterar den kommersiella lättlästmarknaden med böcker för tydligt definierade målgrupper. MTM är ett kunskapscentrum för tillgänglig läsning och har som vision att göra läsning tillgängligt för alla. Vi på LL-förlaget riktar oss huvudsakligen till följande målgrupper:

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Äldre med demens

Personer med dyslexi

Vuxna som håller på att lära sig svenska

Vi ger ut både skönlitteratur och facklitteratur skrivna direkt på lättläst. Tidigare gav vi även ut skönlitteratur bearbetad till lättläst. Flera av dessa titlar, främst klassiker, finns kvar i vår utgivning.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer som rör lättläst. Vi tror nämligen att det är när vi pratar böcker tillsammans som den så viktiga utgivningen av lättlästa titlar utvecklas, frodas och når fler lässugna.

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker