Yvonne Zätterman Åberg

Jag har + 40 års erfarenhet av socialt arbete inom såväl kommun, staten och olika frivilligorganisationer.

Är utbildad Socionom. Gick i Göteborg och tog examen ht 1982. Hr en magisteruppsats från

Ersta Sköndal högskola från 2007 som handlar om brukarrevision. ”Att förändra det oföränderliga” om hur maktbalans kan utmanas med nya metoder. Ett antal rapporter genom åren med start 1993 med Utslagna kvinnor år vanliga kvinnor.

Jag har beskrivits som en besjälad socialarbetare som alltid är upprörd över orättvisor och dumhet. Ett genuint brukarperspektiv och alltid ifrågasättande av makt och maktutövande som drabbar brukare på orättvist sätt. Kunskapssökande och iakttagande. En humanist på de svagas sida.

Min ledstjärna som socialarbetare är ”empowerment”, en process som vi inte har ett riktigt bra ord för på svenska. Låt oss kalla det ”ett förhållningssätt som leder till egenmakt”, där den sk klienten är ledare och socialarbetaren medarbetare. Att gå bredvid. Inte putta på och inte dra. Tillsammans hittar vi en väg. Och makten alltid hos de människor vi kallar klienter inom de områden jag verkat i.