Eduardo Medina

Eduardo Medina är verksam som universitetslektor i sociologi vid Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens universitet. Hans forskningsintresse finns inom politisk sociologi och miljösociologi. Hans författarskap innefattar:

Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling”. En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987 (Bok, 2013)

Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkartering. En studie om användningen av grönområden i Västerås. (Rapport, 2016)

En kritisk läsning av samproduktionsdiskursen (Kapitel i bok, del av antologi, 2016)

 La experiencia de la Fuerza Central del MIR 1979–1983. Vivencias y reflexiones de dos sobrevivientes (Bok, 2017)

Sanna fiskeberättelser och tänkvärda reflektioner. Om sportfiskets sociala dimension (Bok, 2021)