Rebecka Raffaele

Rebecka Raffaele (född 1976) är författare, sjuksköterska och distriktssköterska som är uppväxt på den halländska västkusten i den lilla kustorten Haverdal. Hennes debutroman Där allt börjar är inspirerad av en hårt nedbantad svensk sjukvård och av egna iakttagelser. Rebecka arbetar idag som författare och studerar på Högskolan i Halmstad. På fritiden umgås hon med familj och nära vänner. Hon befinner sig allra helst vid havet och den vackra västkusten där debutromanen också utspelar sig. Hon har en stor internationell familj med fyra barn och två olika nationaliteter där det talas inte mindre än fyra språk. Hennes skrivande präglas av en träffande vardags-realism med en känsla för skönheten i det svenska språket. Där allt börjar skrevs efter det att Rebecka hade sagt upp sig som sjuksköterska efter arton år i vården. Boken uppmärksammar ett hårt kvinnodominerat yrke där det inte är helt enkelt att göra sin röst hörd - än mindre att agera "visselblåsare".