Teddy Hultberg

Teddy Hultberg är författare och forskare med inriktning på den experimentella och gränsöverskridande konsten från sextiotalet och framåt. Hultberg har intresserat sig för den elektroniska teknologins inverkan på konst- och mediautvecklingen, med studier över Fylkingen och radiomediets utveckling, via nedslag på enskilda konstnärskap som Öyvind Fahlström, Erik Beckman, Elis Eriksson och Åke Karlung. Hultberg arbetade även som programmakare vid Sveriges Radio under ett tiotal år. Han har även varit verksam som redaktör, curator och musik- och konstkritiker.