Fredrik F. G. Granlund

Fredrik F. G. Granlund

Född 1979, bosatt i Mariestad. Debut 2002 i antologin Necronomicon i Sverige

(Aleph Bokförlag).

En verkligt tragisk ung gammal herre; en erkänt begåvad

författare, poet och översättare m.m. - förutom när

han skriver undermåligt. Är sedan han stöptes av sin 

uppväxt i en rik, sofistikerad white trash-familj -

enligt devisen att det är bättre att stjäla än att

tjäna egna pengar - fysiskt beroende av estetiska 

böjelser, depression, meningslöshet och dekadens.

Han är en avvikande så kallad människa som hellre

är frisk och rik än sjuk och fattig, men egentligen 

precis som alla andra författare och poeter, bara annorlunda.

Ett sovande svärd utan val. En avbruten gren på ett

ett kalt träd.