Martin Ragnar

Martin Ragnar (född 1972 i Visby) är ingenjör, forskare, författare och debattör bosatt i Haninge. Bokutgivningen inleddes 1991 med en bok om järnvägsbolagens busstrafik på Gotland. Därefter fortsatte det med böcker om olika järnvägsföretag på Gotland för att övergå i industrihistoria med koppling till samma ö. Boken Gotländska mejerier (2013) utgjorde en vattendelare i det att den också rymde embryot till en nyorientering i författarskapet där Svensk ostkultur (2013) markerar starten på det nya. Sedan dess har fokus legat på kulturhistoriska aspekter på mat och livsmedel. Böcker som avviker från de båda huvudtemana inkluderar böcker med bäring på professionen inom kemisk massaframställning samt böcker om politiskt ledarskap och reportageboken från den ryska delrepubliken Mari El.