Sven Smedberg

Sven Smedberg är född 1941, poet, översättare, dramatiker, regissör och krönikör. Under trettio år var han lärare vid Ingesunds folkhögskola och Musikhögskolan Ingesund, sedermera rektor vid folkhögskolan. Debuten med diktsamlingen Digitalis. Förhör om Sonja skedde 1966 och sen dess har det blivit sju diktsamlingar, några med grekiska motiv.

Att väva sin historia, boken om Klässbols linne- väveri, hör till de senare årens produktion liksom en krönika över den värmländska konstnärsläkten Zetterquist och en omfattande bok om historia o ch historier på Peloponnesos, där Sven och hans hustru Gunilla har en lantlig fristad i en gethage i Messinien.

Som dramatiker har han ställt bibelns kvinnor på scenen och likaså paret Maja och Gustaf Fjæstad och Björn Ahlgrensson, prominenta medlemmar

av konstnärskolonin vid Racken. 

November är hans romandebut.