Tommy Jensen

 Tommy Jensen är professor i företags-ekonomi där han forskar och undervisar om organisationsteori, etik, hållbar utveckling, makt och kapitalism. Jensen har musik som hobby, han spelar i olika band och har spelat in tio skivor.