Anders Schaerström

Jag har alltid levt med och bland böcker.

Sedan 2005 arbetar jag yrkesmässigt med att översätta från danska och engelska till svenska. (Auktoriserad translator i båda språkkombinationerna; har också Cambridge Certificate of Proficiency samt 30 hp i danska). Fackböcker, akademiska och fackliga texter om arbetsliv, arbetsmiljö, fackliga organisationer, hälsoproblem och sjukvård blandas med produktbeskrivningar, bruksanvisningar och turistinformation, läkarbrev och sjukjournaler, någon enstaka kortroman, t.o.m. tecknade serier. Men skönlitteraturen har alltid varit oumbärlig för mig och jag skulle mycket gärna vilja ta itu med skönlitterära texter. Det har också hänt att jag blivit ombedd att språkgranska bokmanus.

Innan jag övergick till översättaryrket arbetade jag några år på Statens folkhälsoinstitut, dessförinnan sex år som samordnare i forskningsprogrammet SALTSA, som startade många projekt om arbetsliv och arbetsmiljö i europeiskt perspektiv – ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet, LO, Saco och TCO samt forskningsinstitutioner och fackliga organisationer runtom i Europa.

Tidigare sysslade jag med utbildnings- och arbetsmarknadsärenden inom Jusek (heter numera Akavia) och Saco, dvs. i intresseorganisationer.

Samtidigt doktorerade jag i geografi och var ett tag forskningsassistent i ämnet. Min specialinriktning är så kallad ’medicinsk geografi’, vilket innebär att tillämpa kartografiska och andra geografiska metoder på frågeställningar om hälsa och ohälsa. Sedan flera år har jag medverkat på universitetskurser i det ämnet, handlett studenter i deras examensprojekt och varit geografisk metodrådgivare i ett forskningsprojekt om narkotikarelaterade dödsfall. På begäran av Studentlitteratur skrev jag, tillsammans med två kollegor, en introduktionsbok i ämnet: Hälsans och ohälsans landskap (Studentlitteratur 2011). Några år senare tog jag initiativ till att ge ut en antologi på engelska, baserad på nordiska forskningsexempel, med många medverkande. ’Geography and Health – a Nordic Outlook’ (eds. Schærström, Jørgensen, Kistemann & Sivertun)

Som nyexaminerad tillbragte jag ett par år i Köpenhamn, på Nordiska Ministerrådets sekretariat för kulturellt samarbete. Där grundlade jag starka känslor dels för Danmark, dels för nordisk gemenskap.

I större delen av mitt vuxna liv har jag varit aktiv i föreningslivet, ordnat föredrag, studiecirklar, studiebesök, resor och bokutgivning. Jag har alltid varit mycket intresserad av språk och litteratur. Jag har lett åtskilliga kurser i danska åt studieförbund och även internt på ett företag.

Jag har gett ut ett par böcker som består av berättelser som min mor skrev om sin hembygd och sitt yrkesliv som lärare samt om äldre släktingars liv. [(Elsa berättar: Mitt 1900-tal på Söderslätt (2016); Vävt och spunnet (2018)]. Böckerna är formaterade och tryckta av Författares Bokmaskin och har sålts till förmån för Röda Korset.

Som översättare känner jag att jag kan utnyttja mina erfarenheter från alla de sammanhang jag tidigare har arbetat inom. Jag uppskattar att få samarbeta med sakkunniga i översättningsarbetet.