Lars Brink

Lars Brink har utgett och/eller medverkat i mer än 30 böcker, bl a krigshistoria. Fil lic i etnologi, etablerad Raoul Wallenbergforskare. Också kulturjournalist. Medlem i Sveriges Författarförbund.

Efterfrågad föreläsare om Raoul Wallenberg och Förintelsen. Workshops. Alltid bildvisning.

Föreläsningen Den unge Raoul Wallenberg - en berättelse i bilder har kvalitetssäkrats, ingår i Västra Götalandsregionens Kulturkatalog. Tema: Antirasism, människors lika värde. Lars stod på UD:s talarlista under minnesåret Raoul Wallenberg 1912–2012.

Afrikaspecialist: resor och vistelser i länderna söder om Sahara – skrivit om den afrikanska kvinnans situation.

Böckerna När hoten var starka och Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget, berör beredskapstiden, kalla kriget.

Bok på gång 2023: Kriget i Kongo. En svensk skyttegruppchefs berättelse.

Bokning/förfrågningar via info@textobild-konsult.se Arvode: Författarförbundets minimirekommendationer.