Maria Wolmesjö

Maria Wolmesjö, är FD, docent och biträdande professor i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd: Hållbar styrning, organisering och ledning i välfärden, SOLWE. Hon är fn anställd vid Högskolan i Borås och har tidigare varit verksam vid Linköpings universitet, Jönköping University och Linnéuniversitetet. Hon har en lång och gedigen erfarenhet från det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning och har författat ett flertal läroböcker inom området, ofta med fokus på ledarskap och organisering, etiska dilemman, omsorg för äldre och personer med olika funktionsvariationer, brukarinflytande och samskapande.  

För vidare information se: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/MAWO/  

 Publikationer se:  

http://hb.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq=%5B%5B%7B%27personId%27%3A%27mawo%27%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&searchType=RESEARCH&sortOrder=dateIssued_sort_desc&format=mods&onlyFullText=false&noOfRows=250&language=sv&dswid=-8939