Peter Währborg

Peter Währborg är sociolog, psykolog och läkare med tre specialiteter (kardiologi, internmedicin och smärta). Han är professor i internmedicin och beteendemedicin och docent i kardiologi. PW har ägnat större delen av sin forskning och sitt yrkesverksamma liv åt sambandet mellan sociala, psykiska och medicinska förhållanden i människors liv.