Mats O. Svensson

Mats O Svensson (f. 1987) från Linköping, numera bosatt i Berlin. Är kritiker och redaktionsmedlem i Vagant. 

Övrigt:

Har inte skrivit boken En man med temperament. Det är en annan författare med samma namn.