Maria Ennefors

Jag är mamma till en son med flerfunktionsnedsättning och har under många år skrivit kåserier i RBU:s tidning. Kåserierna har getts ut i två böcker. Jag bygger mitt författarskap på personliga erfarenheter och vill förmedla igenkänning hos de som lever med en funktionsnedsättning i familjen och kunskap och förståelse hos dem som inte har den erfarenheten

Jag har två vuxna barn och bor i Stockholmsområdet. Min son har en omfattande funktionsnedsättning och som förälder till honom kommer jag alltid att ha ett stort ansvar för att han har det bra. Mitt föräldraskap är av ett helt annat slag än för ett normalutvecklat barn. Jag jobbar som kommunikatör inom offentlig sektor och jag brinner för att skriva och förklara svåra saker på ett begripligt sätt. Jag har under många år varit engagerad i funktionshindersrörelsen.