Birk Andersson

Jag är född och uppvuxen i Trelleborg och flyttadenär jag var 20 år till Malmö för studier och arbete. Jag har bl a en examen iKriminologi och är ideellt engagerad i miljö- ochklimatrörelsen. Hela mitt har jag liv skrivit men hittade inte rätt genre förrän jag 2017började skriva haiku. Jag fann det fantastiskt att det gick att få med såmycket på så få ord, såsom samhällskritik, ordlekar och humor – ibland i sammadikt. Jag hämtar min inspiration framförallt från fantasin snarare än vad minasinnen kan uppfatta, men även från filosofi, politik och hiphop. Sedan 2017 har jagfått ett par böcker utgivna med mina haiku-dikter och har medverkat i flera haiku-och diktantologier.

Övrigt:

Traditionell haiku innehåller ett antalregler som jag inte följer. Jag kallar därför mina haiku-dikter för anarkistiska. Ianarkistisk haiku finns inga regler men jag håller mig oftast till tre raderoch försöker skriva dikter som är överraskande, vackraoch perfekta.