Sven Granath

Sven Granath är författare, doktor i kriminologi och verksam vid Stockholms universitet och på Polismyndigheten, där han bland annat kartlägger brottsutveckling på området illegala vapen och grövre ungdomsvåld. Under 2000-talet har han medverkat i antal forskningsantologier, bland annat om skjutningar och om internationella jämförelser av dödligt våld.

I nyligen utkomna “Raderad” (Kaunitz-Olsson, 2022) skildrar han i spänningsromanens form den verklighet han under många år studerat som forskare. Vi får följa en ung man som kommer ut från häktet efter ett misslyckat butiksrån och fortsätter plöja en krokig väg genom den moderna gängbrottslighetens undervegetation i Stockholm. Samtidigt följer vi polisens utredning av mordet på en känd kriminaljournalist – ett fall som visar sig ha koppling till den unge mannens familj.