Pirjo Holmström

Pirjo Holmström debuterade som författare år 2010 med självbiografin Flashback. Fram till år 2019 har hon gett ut sjutton böcker inom både facklitteratur och skönlitteratur. Hon medverkar även i åtta antologier. Eftersom hon värnar om vår skog och natur finns hennes publikationer mestadels i form av online och E-böcker. Utöver sitt författande har Pirjo även varit fotograf vilket gett uttryck i fotodokumentära skildringar, kokböcker och dikt/fotoböcker. Drivkraften till skrivandet är mänskliga rättigheter, miljö och folkhälsa.