Anne-Christine Liinanki

Anne-Christine Liinanki är bosatt i centrum av den norrbottniska staden Luleå. Hon har en universitetsexamen i retorik och Kreativt skrivande och har gått skrivarkurser på Medlefors Folkhögskola och Biskops Arnö. En ettårig manuskurs "Att skriva för film" i Filmpool Nords regi finns i hennes CV. Anne-Christine är invald medlem i Författarförbundet och ledamot i arvodesdelegationen.

Anne-Christines väg till att bli författare har inte varit en bred autostrada. Under många år arbetade hon som administratör/handläggare vid LTU, Tullverket och Luleå kommun. Hösten 2018 avslutade Anne-Christine sin administrativa karriär för att sätta fokus på författandets hantverk, sitt eget skrivande samtidigt som hon arbetar som adjungerad adjunkt i ämnet Kreativt skrivande vid Luleå tekniska universitet.

Författarens hemsida: www.ordlina.se