Jan-Ewert Strömbäck

Jan-Ewert Strömbäck, journalist sedan 1972, debuterade som författare 1977. Han har varit anställd vid Sveriges Radio, LO-tidningen och Arbetarskydd och medarbetar i bland annat Tiden, Miljömagasiner och Socialpolitik. Hans verksförteckning omfattar 19  titlar, mest sakprosa om fackliga frågor, migration, kultur- och socialpolitik.
Senaste boken handlar om svenskamerikanska Mary Anderson,  som gjorde en unik karriär, först som fackföreningsledare, sedan som chef för Kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet och rådgivare åt fem presidenter. Jan-Ewert Strömbäck beskriver Mary Andersons gärning i reportageessäns form. Hon placeras i ett sammanhang av arbetsmarknadspolitik, feminism och migration. Tillfälligheter gjorde att hon blev verksam på platser där Joe Hill inspirerade strejkande arbetare. Han ägnas utrymme liksom Kerstin Hesselgren,  som blev god vän med Mary Anderson. Författaren har använt material från flera resor i USA.