Henrik Ranby

Henrik Ranby (f 1965), Född i Helsingborg, bebyggelseantikvarie, docent i konstvetenskap, universitetslektor i kulturvård vid Göteborgs universitet. Författare till Arkitektur och byggnadstraditioner på Kullahalvön (1995), Jugendepoken i Malmö (1996), Krapperups byggnader (1998, tillsammans med Caroline Ranby), Harald Boklund (2002), Kakelugnar från Höganäs (2011), Bak’ det höga näset (2013), Henriks byggnadsvård (2014), Museum (2020). Därutöver ett antal artiklar och medverkan i Malmö stads historia (1992), Helsingborgs historia (2005), Signums svenska kulturhistoria (2008, 2009) samt redaktör för bokverket Höganäs historia 2011, 2013)