Ellinor Melander

Fil.dri idéhistoria.
1:earkivarie i Riksarkivet, ansvarig för Sveriges Pressarkiv.
Redaktörför Presshistorisk årsbok 2002–2012.

Förutomde tre böcker som redan är inlagda har jag medverkat i:
Motströms: Kritiken av det moderna(Stockholm: Carlssons, 1991).
Det evigt kvinnliga: En historia omförändring (Stockholm: Tidens förlag, 1994, ny utgåva Lund: Studentlitteratur,2001).

Medverkati tidskrifter och årsböcker, bland annat:
15artiklar i Presshistorisk årsbok 1995–2015.
Artiklari Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och Svenskt översättarlexikon.