Svante Björkum

Svante Björkum, är en svensk författare som har skrivit en rad stockholmsböcker, romaner, barnböcker mm.
Han gav ut fotoboken Stockholm - en resa i tiden 1998 och sin första barnbok, Elin och Erik samma år, nästa bok Skrattboken kom ut 2002, följande fotobok Stockholm från tid till annan kom 2003.
Den första stockholmsboken åtföljdes av ett projekt Tidsmaskinen i Kungsträdgården som kom att bli ett av kulturhuvudstadsåret 98:as mest uppmärksammade projekt.
Därefter har ytterligare en utökad utgåva av Stockholm-en resa i tiden kommit ut, en cykelbok om staden, en bok om minnenas Söder, samt sex barnböcker till och han har medverkat som författare i den gedigna fotoboken Dokument Stockholm.
Därefter har han gett ut NorrEnby gård - ett byggnadsminne räddas och den historiska romanen Gregorius guld. (2013)
Senast utgivet är Sanningen, en historisk roman som utspelar sig i medeltidens Stockholm. (2018)

Björkum är litteraturvetare med en fil.kand.ex. i humaniora, men har även gått på Fotoskolan, Berghs school of communication, samt konstutbildning på bland annat école des Beaux-Arts i Paris.

Han har tidigare arbetat som journalist, ansvarat för flera fackförbundstidningar en lokaltidning, Stortorget i Gamla stan samt som journalist på DN och som producent på SR.