Särskrivning blir norm i Sverige efter nytt EU-direktiv

Alexander Merriam-Webster vid den stora 1 april-konferensen i Bryssel där språkpoliser från samtliga EU-länder deltar för att gå igenom det nya direktivet om särskrivning. Foto: iStock.

Språkpoliser kan snart få släppa inte bara dem vs dom-diskussionen. Ett nytt EU-direktiv säger nu att de länder som fortfarande skriver ihop ord måste sluta med det senast 1 april 2024. Författare och bokförlag uppmanas särskriva i alla nya böcker och återutgivningar snarast.

Vi har alla skrattat åt särskrivningar som ”sjuk sköterska” och andra varianter. Men ändå blir det allt vanligare, inte minst i sociala medier där auto-correct i mobiltelefoner är en bov.

– För en app är det svårt att veta om det är avsiktligt som användaren har skrivit ihop två olika ord. Men det är lika svårt för den som inte läser så mycket böcker eller för engelsktalande. Det snedvrider konkurrensen och diskriminerar människor. Därför är det hög tid att särskrivning blir norm även i Sverige, säger Alexander Merriam-Webster till Boktugg.

Bland alla nya EU-direktiv har det om särskrivning hamnat i skymundan. Kanske för att ingen trodde det skulle gå igenom nu när britterna lämnat.

– Man hade hoppats att det här skulle blidka britterna och kunna undvika Brexit.

Hur är det med ordet Brexit förresten, får man använda det om särskrivning blir norm?
– Det är inte ett sammanskrivet ord utan en förkortning eller sammandrag av orden British Exit eller Britains Exit. Så det är fortsatt okej.

EU-direktivet om särskrivning är snårigt och svårbegripligt, inte enbart för att den svenska översättningen är särskriven.

Unionens medlem länder upp manas att om gående och utan för dröjning, ut över de som är nöd vändiga för att upp rätthålla god ordning, ska införliva sär skrivning som norm. Ord böcker och läro medel som inne håller samman skrivna ord bör dras till baka från marknaden och ersättas av nya korrekta ut gåvor där ord är sär skrivna i enlighet med det nya direktivet. Äldre ut gåvor bör om möjligt förses med varning text. Bok förlag upp manas att inte publicera böcker som inne håller samman skrivna ord efter den 1 april 2023. Under en övergång period fram till 1 april 2024 kommer inga särskrivning boter att utfärdas, därefter kommer den nya Särskrivning-myndigheten att räkna förekomsten av ej sär skrivna ord och en avgift på elva kronor per ord att debiteras ut givande förlag.

Bindestrecket – en kompromiss

Var det någon som noterade bindestrecket? Det finns nämligen en liten livlina i det finstilta till direktivet. Sverige har förhandlat fram ett undantag tillsammans med de andra nordiska länderna om att få använda bindestreck. Det undantaget sträcker sig fram till 1 april 2042.

– Ja, det stämmer. Det är olyckligt, men svenskarna fick med sig tillräckligt många andra länder för att vi skulle tvingas acceptera bindestreck istället för mellanslag på ord som traditionellt skrivits ihop, säger Connie Duden, tysk-svensk språkvetare.

Det blir alltså en stor utmaning för bokbranschen, inte bara för att ändra manus på alla kommande böcker. Även återutgivning av böcker omfattas av direktivet. Astrid Lindgrens familj för just nu en intensiv diskussion med jurister om tolkningen av de nya reglerna.

– Det finns några bokstavstrogna som menar att det framöver ska heta Pippi Lång-strump, Barna i Buller-byn och Bröderna Lejon-hjärta. Men det är helt absurt. Då kommer vi snart att få heta familjen Lind-gren, säger en källa inom släkten.

Retroaktiv tillämpning slag mot webbpublikationer

Än värre blir det ifall den franska falangen får gehör för sitt krav att alla elektroniska utgåvor ska omfattas retroaktivt. I så fall tvingas webbaserade publikationer som Boktugg och samtliga svenska dagstidningar att tvätta sina redan publicerade texter och byta ut sammanskrivna ord mot särskrivna.

– Det är enkelt gjort med sök-byt som i word. Det kommer säkert att utvecklas någon AI-funktion. Jag har själv testat i ChatGPT och bett den särskriva en text, säger Connie Duden.

Det finns en stor oro för misstolkningar som exempelvis då Rökfritt blir Rök fritt. Men Connie Duden och Alexander Merriam-Webster avfärdar det unisont.

– Det är upp till den som skriver att uttrycka sig tydligt. Då får man skriva ”Fritt från rökning” eller kanske ”Inte röka här”. Direkta missförstånd på grund av felaktiga särskrivningar är sannolikt ovanliga, det som direktivet handlar om är att vi måste vilja förstå inte vilja missförstå. När särskrivning blir norm blir samhället också mer inkluderande och välkomnande för alla med läs- skrivsvårigheter, säger de.

Den 1 april 2023 är alltså datumet då bokbranschen på allvar måste börja tillämpa särskrivning.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Johanna Melén med ny bok om länderna i Putins skugga

Imperiehunger är en bok om de självständiga länder som genom historien dominerats av Ryssland och som fortfarande drygt tre decennier sedan Sovjetunionens fall kämpar för att ses som något annat än före detta sovjetrepubliker.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.