Goda nyheter för alla författare. Sveriges författarfond får 18 Mkr extra att fördela i höstens omgång av stipendieansökningar. Foto: iStock.

Sveriges författarfond får 18 Mkr extra att fördela i höst

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Regeringen har fördelat den senaste potten med krisstöd. Sveriges författarfond får 18 Mkr och därmed blir det extrastipendier att söka även i höst. Däremot minskar de individuella biblioteksersättningarna – på grund av minskad utlåning 2020.

”Det betyder att höstens stipendieutbud till litterära upphovsmän och kulturjournalister kommer att förstärkas med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. Ansökningsperioden kommer ändå att vara den vanliga – 20 augusti till 20 september – och utöver de ordinarie fem-, tre-, och ettåriga arbetsstipendierna kommer författarfonden att fördela ett antal extra-stipendier på ett något mindre belopp, så att det samlade stipendieutbudet kan spridas på fler sökande”, skriver Författarfonden på sin hemsida.


ANNONS


Hur har söktrycket varit på de senaste utlysningarna, märker ni av att fler författare har det tufft ekonomiskt på ansökningarna på grund av pandemin?
– I vår har vi kunnat samordna utlysningarna och beredningarna, och på så sätt minskat onödigt dubbelsökande och dubbelarbete; ändå var söktrycket närmare 50 procent större än normalt. Det speglar så klart behoven, men själva kännedomen om att vi haft extra mycket medel att fördela har ju också bidragit till fler sökande, säger Jesper Söderström, direktör på Sveriges Författarfond.

Den stora potten pengar som Sveriges Författarfond fördelar kommer från biblioteksersättningen. De senaste förhandlingarna med staten slutfördes i maj 2019 och avsåg grundbeloppet för år 2020 och 2021; parterna enades då om ett grundbelopp på 1 kr och 88 öre (en höjning med tolv öre) för år 2020 och ytterligare fyra öres höjning till 1 kr och 92 öre för år 2021. Detta ger en sammanlagd biblioteksersättning på 177,3 milj. kr för år 2020 (en ökning med 5,7 milj. kr) samt 181,1 milj. kr för år 2021 (+ 3,8 milj. kr).

ANNONS

Merparten av beloppet går till den enskilda författaren som skrivit den bok som lånats ut, så kallad individuell biblioteksersättning som för 2021 uppgår till 1 kr och 15 öre per utlån (med vissa begränsningar som ett golv för lägsta ersättning som betalas ut och ett tak som sänker ersättningen per exemplar för dem som har väldigt stor utlåning). Ca 4 200 författare får dela på 65 Mkr räknar man med för 2021.

Resten går främst till arbetsstipendier. Med anledning av covid-19-pandemin har fonden i omgångar fått extra stöd till potten som använts till extra arbetsstipendier både hösten 2020 och våren 2021.

Har det fastställts några belopp för 2022 och 2023 och har minskad utlåning lett till att denna summa ökar eller minskar?
– Regeringen och upphovsmannaorganisationerna är i slutfasen av förhandlingarna om biblioteksersättningen för år 2022 och 2023. Normalt skulle det ha blivit klart före sommaren, men den politiska turbulensen kan möjligen försena det, säger Jesper Söderström och fortsätter:

– Det resultatet kommer att grunda sig på utlåningen 2018 och 2019, så pandemin har inte hunnit påverka där. Det blir alltså först om två år, när det ska beräknas på pandemiåren 2020 och 2021.

Däremot kommer de individuella ersättningarna minska i höstens utbetalning, eftersom de grundar sig på 2020 års utlåning – som minskade med 8 procent.

Av tidigare aviserade kris- och stimulansstöd på 750 miljoner kronor ska Kulturrådet fördela huvuddelen – 458 miljoner. Följande fördelning av de 750 miljonerna har regeringen beslutat om: Filminstitutet 124, Konstnärsnämnden 92, Författarfonden 18, Samtinget 3, Centrumbildningar 15, Scenkonstallianserna (dans, musik och teater) 17, regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen 23 miljoner kronor.

Minst lika välkommet för författare som de extra stödpengarna är beskedet att restriktionerna kring publik fortsätter att lätta. Det gör att författare kan se fram emot fler framträdanden med publik i höst – och kanske snart även en återkomst för skolbesök som är en viktig inkomstkälla för många författare.

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.

SPONSRAT INNEHÅLL