ANNONS

Bokmässan Play har över 600 000 visningar varav drygt en tredjedel i efterhand

I det stora hela godkänt, men med utrymme för förbättringar. Bokmässan har summerat årets digitala evenemang genom statistik och enkätsvar. Foto: Natalie Greppi

Den digitala Bokmässan Play lockade fler män och en geografiskt bredare publik än normalt. Men bara 8 % av Bokmässans samarbetspartner anser att sajten erbjöd en bra möjlighet till bokförsäljning.

Den här artikeln är INTE låst.

Hjälp oss att hålla Boktuggs nyhetsartiklar olåsta utan betalvägg med ett litet bidrag på 25 kr eller ett större på 500 kr – alternativt valfritt belopp. Vi tar även Swish. Du kan också prenumerera på Insider Basic från 29,16 kr/mån.

Bokmässan har summerat utgången av den digitala Play-versionen. Under årets mässa den 24–27 september 2020 nådde Bokmässan Play över 373 000 visningar. Drygt en och en halv månad senare uppgår det totala antalet visningar till 600 865. Av dessa utgörs nästan 228 000 av on-demand-visningar.

– Det är oerhört glädjande att intresset håller i sig. Vi var mycket nöjda med antalet visningar under mässdagarna och har på olika sätt fortsatt att tipsa om samtalen under hösten, t ex i samband med Läslovet, då vi uppmuntrade Sveriges lärarkår att ta del av samtalen som kostnadsfri kompetensutveckling, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Bokmässan 2020 bestod av sammanlagt 154 digitala studiosamtal som sändes på Bokmässan Play tillsammans med förlag och andra samarbetspartner. Därutöver förstärktes programmet av tio olika scenprogram från externa arrangörer. Under hösten har också femton författarsamtal översatts och textats till engelska, tyska, franska, spanska och arabiska vilket möjliggjort ytterligare spridning av studiosamtalen.

Webbstatistik visar att det främsta upptagningsområdet för Bokmässan Play är Norden, men att även England, Tyskland, USA och Sydafrika har en tydlig tittarbas. Den svenska publiken är mer utspridd över hela Sverige än besökarna på den fysiska mässan, där majoriteten av besökarna vanligtvis är bosatta i Västra Götaland, Mälardalsregionen och Skåne.

Ett ökat intresse för Bokmässans program i det digitala formatet märktes också hos den manliga delen av befolkningen. 32 procent av tittarna på Bokmässan Play var män, medan procentandelen män en vanlig mässa brukar ligga på runt 20 procent. 

ANNONS

Åldersfördelningen vittnar om ett starkt tittarstöd i de äldre målgrupperna men svagare i målgruppen 35–44 år. 54 procent av tittarna uppgav att de tidigare inte hade besökt Bokmässans fysiska seminarier, och 25 procent uppgav att de besökte Bokmässan för allra första gången.

– Vi tolkar det som att vi har nått en stor ny publik med Bokmässan Play vilket var vår förhoppning. Det är också intressant att det som syns som en visning i statistiken i själva verket kan ha setts av flera personer – vi vet bland annat att bibliotek och kulturhus runtom i Sverige har visat programmet offentligt och därigenom ökat räckvidden ytterligare, säger Oskar Ekström.

Enkätsvar visar att Bokmässan Play får ett högt betyg av såväl tittare som samarbetspartner. 90 procent av tittarna gav upplägget på Bokmässan Play betyget ”bra” eller ”mycket bra”, och nästan lika stor andel – 86 procent – gav samma omdöme åt innehållet. Många tittare uppskattade också möjligheten att själva kunna välja när de ville se samtalen samt att de gick att se i efterhand. 89 procent av tittarna uppgav att de skulle fortsätta ta del av studiosamtalen under hösten. 

95 procent av Bokmässans samarbetspartner som besvarade enkäten bedömde programmet i sin helhet som ”bra” eller ”mycket bra” och 94 procent gav samma betyg åt studiosamtalen. Det som anges som det viktigaste utvecklingsområdet är sajtens möjlighet till bokförsäljning, här anger 27 procent av Bokmässans samarbetspartner att de vill se en förbättring. Medan 65 procent anger ”ingen åsikt” eller ”varken eller” tycker endast 8 procent av Bokmässans samarbetspartner att sajten erbjöd en bra möjlighet till bokförsäljning.

Såväl tittare och samarbetspartner uttryckte att de gärna ser en fortsatt satsning på det digitala formatet, i kombination med den fysiska mässan. Av de samarbetspartner som besvarat enkäten angav hela 94 procent att Bokmässan borde fortsätta utveckla Bokmässan Play.

Lär dig mer om bokbranschen!


Över 6600 personer prenumererar redan på Boktuggs nyhetsbrev. Två gånger i veckan får du koll på nya trender, nya förlag, spännande författarskap och böcker. Bäst allt - det är helt kostnadsfritt. Missa inte nästa stora grej. Anmäl dig nu!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

SPONSRAT INNEHÅLL